CAT ES

BARNATRESC
Senyalitzades i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC per Barris 2021"
(Barnatresc Senyalitzat i Barnatresc Virtual)

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

1. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.

2. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc per Barris 2021 (Barnatresc Virtual i Barnatresc Senyalitzat).

3. La data límit de presentació dels textos és el dia 30 de desembre 2021 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi, 40, de 9 a 14h.

4.  Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD amb el text.

5. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).

6. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

7. El veredicte es farà públic dins de la primera quinzena de gener de 2022 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc

8. El dia, lloc i hora del lliurament de premis es publicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc

9. L'organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc

10.  L’ organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 

11. Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc.

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2020"


DEGUT A QUE NO S'HA POGUT PORTAR A TERME EL CALENDARI D'ACTIVITATS DEL 2020 AQUEST CONCURS NO ES PODRÀ PORTAR A TERME

FESTA BARNATRESC 2019


(Lliurament de pins, premis fotografia, vivÈncies i dels MÀster Barnatresc)

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2019"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2019" s'han presentat quatre textes, entre els quals s'ha proclamat ganyador el text presentat per: Cèlia Roca Martín "Caminant sobre flors estranyes"

Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.