CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada: Caminada del Llobregat al Besòs

AJORNADA
AJORNADA
AJORNADA

 

Fes clic aquí

NORMATIVA BARNATRESC 2020

01. Aquesta normativa és d’aplicació al conjunt i a cada una de les caminades que componen el Barnatresc-2020.

02. Les caminades estan obertes a totes les persones i són aptes per a totes les edats si bé estan dissenyades per als adults i per realitzar-se tot caminant. La participació és gratuïta.

03. Per a participar a qualsevol de les caminades cal estar en possessió del carnet del Barnatresc.

04. Per donar com a válida una participació al Barnatresc cal haver passat el codi de barres del carnet pels lectors situats a la sortida, al control de pas i a l'arribada.

05. El carnet del Barnatresc no s'ha de demanar enlloc

06. Per aconseguir el carnet les persones que no han participat mai a les caminades del Barnatresc solament han d’acudir al lloc i hora de sortida i facilitar totes les seves dades personals al punt d’inscripcions, on una persona reomplirà l’imprès corresponent, li facilitarà el carnet del Barnatresc. A la sortida se li proporcionarà el mapa i la informació de la caminada.

07. Per aconseguir el carnet les persones que han participat a altres caminades del Barnatresc però que no tenen el carnet, les que l’han perdut o extraviat i les que se l'han deixat a casa han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no han participat mai.
En el cas de les persones que se l'han deixat a casa o que l'hàgin extraviat caldrà que tinguin en compte que el carnet nou significa la eliminació del vell, per tant, a partir d'aquest moment solament s'haurà de fer servir el carnet nou i eliminar el vell. Altrament no es tindria constància de la seva participació.

08. Els itineraris estaran convenientment senyalitzats.

09. La pluja o el mal temps no seran motiu de suspensió de les caminades.

10. Les dades tècniques de cada caminada seran facilitades en el fulletó específic de cadascuna d’elles.

11. Per a optar als premis a la participació (pins amb tres categories –or, plata i bronze- cal acreditat la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet Barnatresc a la sortida, al control de pas i a l’arribada.

12. Els participants hauran de respectar en tot moment les normes establertes per l’organització, especialment els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir la ciutat neta. També hauran de respectar les normes de circulació establertes per als vianants (passos zebra, semàfors, etc.).

13. En el decurs de la caminada es facilita un avituallament als participants, però com que no hi ha inscripció prèvia l’organització no pot saber amb anticipació el nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s’efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades.
Els participants hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el menjar necessari per realitzar l’activitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari són solament ingestes de manteniment.

14. L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que la participació a les caminades pugui causar als caminadors.

15. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques.

16. Les dades que figuren al calendari anual i als fulletons de cadascuna de les caminades estan subjectes a possibles modificacions, de les quals en seran informats els participants oportunament i través d'aquesta web.

17. El fet d’inscriure’s i de participar a qualsevol de les caminades significa acceptar aquesta normativa.

18. En tot allò que no estigui previst en aquesta normativa serà d’aplicació el que decideixi l’organització de Barnatresc.

Notes

La participació és gratuïta i no s'ha de fer inscripció prèvia, solament cal acudir al lloc i hora de sortida i procedit tal com s’estableix al punt 3 de la normativa.

Els realitzadors de les caminades, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès no es fan responsables en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones en el decurs de la realització de les caminades programades.

La direcció de les caminades podrà no autoritzar la participació a aquelles persones que el seu equipament i/o que les seves condicions físiques no responguin, segons el seu criteri, als mínims que la caminada requereix.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona.- asenexba@euro-senders.com