CAT ES

BARNATRESC

Properes caminades: ha concretar.
Consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.Fes clic aquí

DEFINITIVAMENT LES DUES CAMINADES PREVISTES PER AQUEST MES NO ES PODRAN REALITZAR

ESPEREM QUE EL MES DE GENER LES POGUEM FER

 

Properes caminades Barnatresc

Dia XX de XXXXXXXXXXX 2021

Organització i voluntariat:

Associació
d'Entitats
Excursionistes
del Barcelonès

Organització i patrocini:

Com a continuació a l'èxit d'organització i de participació que van tenir les caminades del 20 de setembre s'ha posat en marxa la realització de dues caminades per la ciutat de Barcelona

Degut a tota la problemàtica de la COVID-19 es fa imprescindible establir unes normes i uns sistema de participació que res tenen a veure amb la forma tradicional que tenia aquesta activitat. Per tant, us preguem i recomanem que llegiu detalladament les normes que més avall trobareu ja que seran d'obligat i imprescindible compliment.

Sense prejudici de que en qualsevol moment es puguin establir altres normes, caldrà:

Per participar serà imprescindible:

 • Formalitzar la inscripció prèvia.
 • Tenir el carnet del Barnatresc.
 • Per considerar vàlida una participació al Barnatresc i que sigui computaple per a l'obtebció del pin anual corresponent cal que s'hagi llegit el codi de barres del carnet en els lectors situats a la sortida, als controls de pas (si n'hi ha) i a l'arribada.
 • Les inscripcions sols es poden fer per internet i per fer-les cal disposar del codi de barres del carnet Barnatresc que es farà constar al formulari d’inscripció.
 • El dia 7 de desembre a partir de les 9 h el formulari d'inscripcions estarà accessible. Restarà obert a tothom fins que s'esgotin les places disponibles o, com màxim, fins a les 20 hores del dia 18 de desembre.

Inscripcions

 • Seran gratuïtes i sols es podran efectuar inscripcions individuals.
 • La confirmació de la inscripció es rebrà per correu electrònic.
 • És imprescindible que aquesta confirmació es presenti a l’accedir al punt de sortida.

Procedimient

 • Para tenir acces al formulari CLICAR AQUÍ (ara està tancat)
 • Després de clicar es tindrà acces al formulari en el que se li demanaran unes dades imprescindibles para poder-lo cursar (nom complet, domicili, districte postal, telèfono, codi de barras del carnet Barnatresc, correu electrònic i torn de sortida.
 • Un cop reomplert el formulari caldrà trametre'l i esperar-ne la confirmació, que serà imprescindible presentar a la sortida per poder participar.
  Pot ser que el correu de confirmació vagi a parar a la vostra carpeta de "correu no desitjat o correu brossa"
 • Si passades 24 hores de tramitar la inscripció no es rep la confirmació (mireu també a la carpeta de correu no desitjat) per evitar duplicats NO REPETIU LA INSCRIPCIÓ i no espereu a demanar-la a última hora, envieu un correu electrònic a: asenexba@euro-senders.com tot explicant el vostre cas.

Si en voler fer la inscripció no es disposa del codi de barres del carnet Barnatresc el sistema no admetrà la inscripció, en aquest cas caldrà demanar-lo a través del sistema següent:

Obtenció del carnet Barnatresc

 • Les persones que no tinguin el carnet o que l’hagin perdut, robat, etc. prèviament a la inscripció l’han de demanar per internet.
 • Per aconseguir el carnet Barnatresc podeu accedir a l'apartat específic d'aquesta pàgina tot clicant el requadre corresponent al menú de l'encapçalament o CLICAR AQUÍ.
 • Un cop formalitzada la sol·licitud es rebrà un arxiu pdf. amb la imatge del carnet amb el codi de barres que es pot captar pels lectors.
 • Aquest document s’ha d’imprimir (portar-lo al mòbil no serveix perquè als mòbils els lectors no el poden llegir). Si el que s'ha imprès es deteriora es pot tornar a imprimir.
 • A la sortida no es podran fer ni recollir carnets.
 • El carnet físic es pot recollir fins un mes després de la sol·licitud a l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore, carrer Avinyó, 19 prl. de Barcelona amb cita prèvia que s’ha de concertar al tel. 623 422 942 Sra. Montserrat els dilluns, dimecres i divendres de les 18 a les 20 hores.

Observacions

 • La participació a les caminades del Barnatresc no té caràcter competitiu, cada persona camina al seu ritme i s'aconsella no córrer per poder gaudir de les coses interessants que es trobaran al llarg de l'itinerari.
 • Cal tenir en compte, però, que hi ha un horari límit per a l'arribada que s'han de respectar.
 • Cada caminada tindrà dos torns de sortida, en cada un dels quals sols hi podran participar 250 persones per no sobrepassar el límit de 500 a cada caminada
 • Per tenir fitxa a la base de dades del Barnatresc i poder rebre la informació de les activitats, s'ha de sol·licitar el carnet Barnatresc i quan es disposa del carnet automàticament es passa a tenir la fitxa a la base de dades.
 • A la sortida de cada caminada no es donarà cap tipus de document en paper; la información de la caminada es podrà obtenir de forma prèvia a l'activitat en aquest web i en els panells informatius que estaran a la vista de tothom a les sortides.
 • A cap dels dos itineraris hi haurà control de pas ni avituallament, caldrà que els participants acudeixin a les caminades proveïts del que els pugui caldre de menjar i de veure per fer l’activitat.
 • A la sortida/arribada hi haurà wc i atenció sanitàri

Caminades Barnatresc (en preparació)

qr

Codi QR

Si vols tenir accés a aquesta pàgina des del teu telèfon mòbil
en qualsevol moment escaneja aquest codi.

 

EQUIP ESCOMBRA

Un equip escombra sortirà de l'inici de cada caminada un cop s'hagi tancat la sortida del darrer grup i retirarà la senyalització.
Els punts d’arribada es tancaran a l’hora establerta o quan hi arribi l’equip Escombra, encara que sigui abans de l’hora límit establerta.

SENYALITZACIÓ DEL BARNATRESC

Per tractar-se de caminades del Barnatresc, la senyalització serà la habitual d'aquesta activitat, és a dir, serà a base de cintes i fletxes de plàstic de color verd.ADVERTIMENTS

- L'Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès i l’Ajuntament de Barcelona no es fan responsables en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones.
- La direcció de les caminades podrà no autoritzar la participació a aquelles persones que el seu equipament i/o les seves condicions físiques no responguin, segons el seu criteri, als mínims que la caminada requereixi.

Inici

MÉS INFORMACIÓ:

INFO-BARNATRESC Tel.: 616 672 173 (de 10 a 14 i de 17 a 21 hores)