CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

Caminades del Barnatresc

Consulteu l'apartat "propera caminada" d'aquest web on trobareu la informació corresponent a les activitats programades del Barnatresc.
Això sí, tot estarà condicionat al que estableixin les autoritats sanitàries, ès per això que us recomanem:

Què és Barnatresc?


CAMINEM, FEM SALUT i REDESCOBRIM BARCELONA

Si vols caminar, fer salut, conèixer més a fons la ciutat de Barcelona, aquí tens una sèrie de propostes que et permeteran portar a terme els teus desigs en les millors condicions que t'ofereixen les entitats excursionistes que formen l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) amb el suport de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.

El Barnatresc no és un club o associació, és un calendari anual de caminades, una proposta de l'Institut Barcelona Esports del Ajuntament de Barcelona i de l’Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) per a promocionar la pràctica del senderisme urbà a la ciutat de Barcelona.

El senderisme urbà comporta tres activitats: C+C+C.

Caminar: una activitat física esportiva, amb els beneficis per a la salut que comporta.
Civisme: respectar i compartir l’àmbit urbà (parcs, places, carrees, etc.) d’una ciutat, en aquest cas Barcelona.
Cultura: conèixer la ciutat en general i, més concretament, conèixer i valorar en particular les zones verdes, els monuments, l’arquitectura, la historia, l’urbanisme...

Les caminades tenen les característiques següents:

* La majoria són itineraris urbans
* Tenen una longitud mitjana de 10-12 km
* Estan obertes i són aptes per a tothom, però cal estar en possessió del carnet Barnatresc
* No tenen caràcter competitiu i es fan sota la responabilitat dels participants

Es poden fer en tres versions:

Barnatresc Presencial estan senyalitzades amb fletxes de plàstic de color verd, hi ha control de sortida i arribada, servei sanitari, megafonia i wc (no hi ha control de pas i avituallaments) i sí que computen per a l'obtenció del pin anual.

Barnatresc Senyalitzat, són na alternativa per quan no es pugui fer la versió Presencial, estan senyalitzades amb fletxes de plàstic de color verd. No compten amb suport logístic (controls de sortida i arribada, orientadors, avituallaments, megafonia, emergències, wc, etc.) i no computen per al pin anual.

Barnatresc Virtual no estan senyalitzades, es fan a través d'una aplicació al mòbil durant les dues setmanes posteriors a la realització del Barnatesc Presencial o del Barnatresc Senyalitzat.

CARNET BARNATRESC

CarnetBarnatresc.jpgQuan tingui el carnet i participi a les caminades no se'l deixi a casa i procuri no perdre'l.

Consulta el text corresponent a aquest tema a l'apartat "propera caminada" on trobaràs la informació del nou sistema de participació a les caminades del Barnatresc.