CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada:
TOTES LES ACTIVITATS ESTAN AJORNADESTelèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.es clic aquí

CARNET BARNATRESC

NOU SISTEMA DE PARTICIPACIÓ

- La participació és gratuïta i no s'ha de fer cap inscripció prèvia.
- El carnet del Barnatresc és imprescindible per participar en les caminades del Barnatresc.
- Per considerar vàlida una participació al Barnatresc cal que s'hagi llegit el codi de barres del carnet en els lectors situats a la sortida, als controls de pas i a l'arribada.
- Per tenir fitxa a la base de dades del Barnatresc i poder rebre la informació de les activitats cal haver efectuat alguna les caminades del calendari Barnatresc tot seguint el procediment establert.

PROCEDIMENTS PER OBTENIR EL CARNET BARNATRESC

Les persones que no el tenen o que l’han perdut ara tenen dos sistemes per obtenir-lo:

1)  A través del formulari (que estalviarà fer cues per a la seva obtenció a la sortida) El podeu obrir CLICANT AQUÍ.
Un cop reomplert el formulari cal enviar-lo i la persona inscrita rebrà una resposta amb la confirmació de la recepció de la sol·licitud i el recordatori de l’autorització que ha donat per rebre informació.
La pròpia tramitació d’aquesta sol·licitud del carnet, tot reomplint el formulari, serà l’equivalent a donar-se per informat/da del seu contingut i a l’autorització per rebre informació per correu electrònic i com a tal es conservarà en un arxiu informàtic de l’AEEB.
El dia de la caminada en lloc de reomplir formularis aquestes persones solament hauran de recollir el carnet.
La persona inscrita s’ha d’identificar al recollir personalment el carnet al punt de sortida d’una de les dues primeres caminades posteriors a la sol·licitud, si per qualsevol motiu no el recull, el formulari i el carnet seran eliminats i per a una altra ocasió s’haurà de repetir aquest procés de sol·licitud.

2)  De forma presencial a la sortida de cada caminada. S’ha d’acudir al lloc i hora de sortida i facilitar totes les seves dades personals al punt d’inscripcions, on una persona reomplirà l’imprès corresponent i li facilitarà el carnet del Barnatresc.

Les persones que han participat en altres caminades del Barnatresc però que a la sortida no portin el carnet (tant si l’han perdut, extraviat o se l'han deixat a casa) han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no han participat mai.

CALDRÀ que aquestes persones tinguin en compte que el carnet nou significa la anul·lació del vell a la base de dades (per no la pèrdua de les participacions ja enregistrades) i que, per tant, a partir d'aquest moment solament hauran de fer servir el carnet nou; altrament no quedarà constància de la seva participació encara que se'ls hagi llegit el codi de barres del carnet en tots els casos que calgui.

El carnet del Barnatresc no és d'un sol ús, el que es lliura als participants s'ha d'usar en totes les participacions posteriors.
Això sí: quan el tinguis i vinguis a les caminades no te'l deixis a casa i procura no perdre'l.

El carnet té un codi de barres que és únic i si es participa sense fer les lectures d'aquest codi de barres la participació no quedarà enregistrada i no computarà per al nombre de caminades de cada participant, que és el que donarà dret a obtenir el pin anual segons el nombre de participacions.

Per tal de preservar la privacitat de les dades personals dels participants als llistats que periòdicament es publiquen en aquesta web en lloc de presentar la relació per noms s'efectuarà pel número de codi de barres que figura al carnet.

La possessió del carnet Barnatresc no representa cap cost per al titular ni tampoc representa el pertànyer a algun club o entitat de cap mena, tampoc representa cap vincle entre el titular i la organització de les caminades, tan sols és un instrument per a facilitar la participació a les caminades i per a simplificar el registre informàtic de les participacions.  

La participació a les caminades del Barnatresc no té caràcter competitiu, cada persona camina al seu ritme i s'aconsella no córrer per poder gaudir de les coses interessants que es trobaran al llarg de l'itinerari. Cal tenir en compte, però, que hi ha un horari límit per a l'arribada i uns horaris per accedir als controls de pas i avituallament que s'han de respectar.