CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

CARNET BARNATRESC

QUÈ ÉS EL CARNET BARNATRESC?

PROCEDIMENT PER OBTENIR EL CARNET BARNATRESC

Les persones que han participat en altres caminades del Barnatresc però que l'han perdut, extraviat o se l'han deixat a casa han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no el tenen perquè no han participat mai.
Caldrà que aquestes persones tinguin en compte que el carnet nou significa la anul·lació del vell a la base de dades (però no la pèrdua de les participacions ja enregistrades) i que, per tant, a partir d'aquest moment solament han de fer servir el carnet nou; altrament no quedarà constància de la seva participació encara que se'ls hagi llegit el codi de barres del carnet antic.

Al dors del carnet hi ha un codi de barres que és únic i si es participa sense fer les lectures d'aquest codi de barres la participació no quedarà enregistrada i no computarà per al nombre de caminades de cada participant, que és el que donarà dret a obtenir el pin anual segons el nombre de participacions.

Per tal de preservar la privacitat de les dades personals dels participants als llistats que periòdicament es publiquen en aquest web en lloc de presentar la relació per noms s'efectua pel número de codi de barres que figura al carnet.