CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC PER BARRIS 2021

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc per Barris 2021.
El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.
Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.
Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.
Oportunament s'informarà d'on es farà el lliurament de premis i l'exposició de les obres presentades.


BASES DEL CONCURS

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc per Barris 2021 (Barnatresc Senyalitzat i Barnatresc Virtual).
02. El tema serà "Caminar".
03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc per Barris 2021, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.
04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm
05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 
06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic).
07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  
08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
09. Els/les autors/es, pel sol fet de participar, cedeixen els drets d’explotació i d’ús de les obres a l’Institut Barcelona Esports (IBE) i a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) els quals les podran comunicar públicament per qualsevol mitjà de comunicació conegut, incloses les xarxes socials i pàgines web, a fi de promocionar i divulgar l’organització i contingut de les seves activitats, sense límit geogràfic ni temporal.
Tant l’IBE com l’AEEB es comprometen a respectar els drets d’autor del participant sobre la o les obres per aquest presentades, amb el reconeixent, en tot moment, de la seva autoria.
10.- Per la seva part, el/la  participant es responsabilitza de ser l’autor o l’autora de la obra presentada, que aquesta és una obra original i no reproducció parcial o total d’alguna altra.
El/la participant es responsabilitza i declara de tenir el preceptiu permís de les persones que apareixen a la fotografia per fer ús de la seva imatge i per a que l’IBE i l'AEEB la facin pública tal i com s’expressa anteriorment que faran amb les obres presentades.
11. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 30 de desembre de 2021 inclòs.
12. No hi ha drets d'inscripció.
13. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.
14. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2022 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.
15. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 
16. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 
17.El dia, lloc i hora de l'exposició d'obres i del lliurament de premis es comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.
18. Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
19. L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
20. Si existís la condició de preservar la identitat de les persones que apareguin a les fotografies serà responsabilitat de l'autor l'aconseguir l'autorització d'aquestes persones.
21. L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
22.Qualsevol tema no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització de Barnatresc.

 

CONCURS FOTOGRÀFIC 2019

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2019

El jurat constituït el 2 de gener del 2020, va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: “Sota la pluja” de Jordi Molleví Bortoló
2n. Premi: "Ventana escultural” d'Antonio Vega García
3r. Premi: “La biblioteca ja està oberta” de Joan Maria Pérez Samper
Menció especial a l’Originalitat: “Penjades del pal” de Jordi Guillamon Bellido
Menció especial a l’Emotivitat: “Caminantes enmarcados” de Felipa Prado Díez
Menció Especial a l'Emotivitat
Primer premi    
Segon premi

Tercer Premi

Menció especial a l'Originalitat