CAT ES

BARNATRESC

Properes caminades: ha concretar.
Consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.Fes clic aquí

FESTA BARNATRESC 2019
(Lliurament de pins, premis fotografia, vivències i dels Màster Barnatresc)

CONCURS FOTOGRÀFIC - CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2019"

CONCURS FOTOGRÀFIC 2019

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2019

El jurat constituït el 2 de gener del 2020, va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: “Sota la pluja” de Jordi Molleví Bortoló

2n. Premi: "Ventana escultural” d'Antonio Vega García

3r. Premi: “La biblioteca ja està oberta” de Joan Maria Pérez Samper

Menció especial a l’Originalitat: “Penjades del pal” de Jordi Guillamon Bellido

Menció especial a l’Emotivitat: “Caminantes enmarcados” de Felipa Prado Díez
Menció Especial a l'Emotivitat
Primer premi    
Segon premi

Tercer Premi

Menció especial a l'Originalitat 


CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2020

DEGUT A QUE NO S'HA POGUT PORTAR A TERME EL CALENDARI D'ACTIVITATS DEL 2020 AQUEST CONCURS NO ES PODRÀ PORTAR A TERME

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc-2020.
El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.
Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.
Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.
Es farà una exposició a la Festa del Barnatresc-2020.

BASES DEL CONCURS 

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2020.
02. El tema serà "Caminar".
03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2020, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.
04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm
05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 
06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic).
07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  
08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
09. Els/les autors/es, pel sol fet de participar, cedeixen els drets d’explotació i d’ús de les obres a l’Institut Barcelona Esports (IBE) i a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) els quals les podran comunicar públicament per qualsevol mitjà de comunicació conegut, incloses les xarxes socials i pàgines web, a fi de promocionar i divulgar l’organització i contingut de les seves activitats, sense límit geogràfic ni temporal.
Tant l’IBE com l’AEEB es comprometen a respectar els drets d’autor del participant sobre la o les obres per aquest presentades, amb el reconeixent, en tot moment, de la seva autoria.
10.- Per la seva part, el/la  participant es responsabilitza de ser l’autor o l’autora de la obra presentada, que aquesta és una obra original i no reproducció parcial o total d’alguna altra.
El/la participant es responsabilitza i declara de tenir el preceptiu permís de les persones que apareixen a la fotografia per fer ús de la seva imatge i per a que l’IBE i l'AEEB la facin pública tal i com s’expressa anteriorment que faran amb les obres presentades.
11. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 31 de desembre de 2020 inclòs.
12. No hi ha drets d'inscripció.
13. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.
14. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2021 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.
15. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 
16. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 
17. L'exposició es realitzarà el dia de la Festa del Barnatresc 2020 conjuntament amb el lliurament de pins; el dia, lloc i hora les comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.
18. Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
19. L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
20. Si existís la condició de preservar la identitat de les persones que apareguin a les fotografies serà responsabilitat de l'autor l'aconseguir l'autorització d'aquestes persones.
21. L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
22.Qualsevol dubte no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització de Barnatresc.

 

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2019"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2019" s'han presentat quatre textes, entre els quals s'ha proclamat ganyador el text presentat per: Cèlia Roca Martín "Caminant sobre flors estranyes"

Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2020"

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

01. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.
02. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2020.
03. La data límit de presentació dels textos és el dia 31 de desembre 2020 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi, 40, de 9 a 14h.
04. Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD amb el text .
05. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).
06. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.
07. El veredicte es farà públic dins de la primera quinzena de gener de 2021 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc.
08. Els premis es lliuraran el dia de la Festa del Barnatresc 2020 conjuntament amb el lliurament de premis del Concurs Fotogràfic i el lliurament de pins; el dia, lloc i hora es publicaran al web: www.euro-senders.com/barnatresc
09. L'organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc
10.  L’ organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 
11. Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc.