CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada: Caminada del Dia Olímpic
16 de juny 2019

Fes clic aquí

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC-2018

El jurat constituït el 4 de gener del 2019, va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: "Caminando hacia la luz" de José Luis Rodríguez Rodríguez

2n. Premi: "Cuadriga y caminadores sol" de Antonio Vega García

3r. Premi:  “Pont Bac de Roda” de Jordi Molleví Bortoló

Menció especial a l’Originalitat: “Tropessar amb la mateixa pedra” de Jordi Guillamon Bellido

Menció especial a l’Emotivitat: “Cuanta sed” de Alejandro Martínez Botinas

Primer premi
Segon premi    
Tercer premi

Menció especial a l'Originalitat

Menció especial a l'Emotivitat 


CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2019

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc-2019.

El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.

Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.

Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.

Es farà una exposició a la Festa del Barnatresc-2020.

BASES DEL CONCURS 

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2019.

02. El tema serà "Caminar".

03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2019, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.

04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm

05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 

06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic).

07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  

08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

09. Totes les obres presentades, siguin o no premiades, restaran en propietat de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.

10. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 31 de desembre de 2019 inclòs.

11. No hi ha drets d'inscripció.

12. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.

13. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2020 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.

14. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 

15. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 

16. L'exposició es realitzarà el dia de la Festa del Barnatresc 2019 conjuntament amb el lliurament de pins; el dia, lloc i hora les comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.

NOTES
Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
Qualsevol dubte no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització de Barnatresc
.