CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada: Sant Martí de Porvençals
VINE A PRACTICAR LA MARXA NÒRDICA!

Dia 26 de gener 2020

Fes clic aquí

FESTA BARNATRESC 2019 (Lliurament de pins, premis fotografia, vivències i dels Màster)

Tindrà lloc el dijous 23 de gener a les 20 h, al Recinte Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar (Metro L1 est. Sant Andreu) (plaça Orfila)


MÀSTER BARNATRESC

CONCURSOS BARNATRESC

CONCURS FOTOGRÀFIC - CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2018"

CONCURS FOTOGRÀFIC

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC-2018

El jurat constituït el 4 de gener del 2019, va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: "Caminando hacia la luz" de José Luis Rodríguez Rodríguez

2n. Premi: "Cuadriga y caminadores sol" de Antonio Vega García

3r. Premi:  “Pont Bac de Roda” de Jordi Molleví Bortoló

Menció especial a l’Originalitat: “Tropessar amb la mateixa pedra” de Jordi Guillamon Bellido

Menció especial a l’Emotivitat: “Cuanta sed” de Alejandro Martínez Botinas

Primer premi
Segon premi    
Tercer premi

Menció especial a l'Originalitat

Menció especial a l'Emotivitat 


CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2019

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc-2019.

El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.

Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.

Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.

Es farà una exposició a la Festa del Barnatresc-2020.

BASES DEL CONCURS 

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2019.

02. El tema serà "Caminar".

03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2019, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.

04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm

05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 

06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic).

07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  

08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

09. Totes les obres presentades, siguin o no premiades, restaran en propietat de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.

10. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 31 de desembre de 2019 inclòs.

11. No hi ha drets d'inscripció.

12. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.

13. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2020 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.

14. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 

15. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 

16. L'exposició es realitzarà el dia de la Festa del Barnatresc 2019 conjuntament amb el lliurament de pins; el dia, lloc i hora les comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.

NOTES
Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
Qualsevol dubte no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització de Barnatresc
.

 

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2018"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2018" s'han presentat tres textes, entre els quals s'ha proclamat ganyador el text presentat per: Juan Carlos Martínez Utrilla “En busca del Dorado”

Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.

 

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2019"

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

1. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.

2. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2019.

3. La data límit de presentació dels textos és el dia 31 de desembre 2019 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi 30-40, de 9 a 14h.

4.  Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD amb el text .

5. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).

6. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

7. El veredicte es farà públic dins de la primera quinzena de gener de 2020 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc.

8. Els premis es lliuraran el dia de la Festa del Barnatresc 2019 conjuntament amb el lliurament de premis del Concurs Fotogràfic i el lliurament de pins; el dia, lloc i hora es publicaran al web: www.euro-senders.com/barnatresc

Notes
· L'organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc
.  L’ organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 
· Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc.