CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

CONCURSOS

Concurs Fotogràfic  |   Concurs de vivències

CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC
(Barnatresc Presencial i Barnatresc Virtual

CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2024

- Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc-2024.
- El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.
- Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.
- Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.
- Es farà una exposició a la Festa del Barnatresc-2025.

BASES DEL CONCURS 

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2024.
02. El tema serà "Caminar".
03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2024, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.
04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm
05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 
06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic) i si s'està associat a alguna entitat excursionista o fotogràfica.
07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, USB, etc.), amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del suport solament es farà constar el lema de la col·lecció.  
08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
09. Totes les obres presentades, siguin o no premiades, restaran en propietat de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.
10. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 24 de desembre de 2024 inclòs.
11. No hi ha drets d'inscripció.
12. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.
13. El veredicte es farà públic la primera quinzena de gener de 2025 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.
14. Premis: S'atorgarà un 1r, 2n i 3r premis per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 
15. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a la foto més Divertida, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 
16. L'exposició es realitzarà el dia de la Festa del Barnatresc 2025 conjuntament amb el lliurament de pins; el dia, lloc i hora les comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.
17. Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
18. L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
19. Si existís la condició de preservar la identitat de les persones que apareguin a les fotografies serà responsabilitat de l'autor l'aconseguir l'autorització d'aquestes persones.
20. L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
21. Qualsevol tema no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització del Barnatresc.

CONCURS FOTOGRÀFIC 2023

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2023

El jurat constituït el 29 de desembre del 2023 va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: "Arquitectura de juguete" de Felipa Prado Díez
2n. Premi: "El camí fa pujada" de Jordi Guillamon Bellido
3r. Premi: "Caminando hacia la nave nodriza" de José Luis Rodríguez Rodríguez

Menció especial a l’Originalitat: “paso alegre” d'Antonio Vega Gracia
Menció especial a l’Emotivitat: Desert

Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la

Primer premi
Segon premi 
   
Tercer premi

Premi a l'Originalitat

 


CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC"
(Barnatresc Presencial i Barnatresc Virtual)

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2024"

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

01. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.
02. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2024.
03. La data límit de presentació dels textos és el dia 24 de desembre 2024 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi 30-40, de 9 a 14h.
04.  Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD o USB amb el text .
05. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).
06. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.
07. El veredicte es farà públic dins de la primera quinzena de gener de 2025 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc.
08. Els premis es lliuraran el dia de la Festa del Barnatresc 2025 conjuntament amb el lliurament de premis del Concurs Fotogràfic i el lliurament de pins; el dia, lloc i hora es publicaran al web: www.euro-senders.com/barnatresc.
09. L'organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc
10. L’ organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 

11. Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc

 

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2023"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2023" s'ha presentat un text, que ha estat el guanyador.
El text l'ha presentat: Oriol Monclús Majó i es tirula: "Barnatresc i l’esport femení"

Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.