CAT ES

BARNATRESC

Properes caminades: ha concretar.
Consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.Fes clic aquí

FESTA BARNATRESC 2019
(Lliurament de pins, premis fotografia, vivències i dels Màster Barnatresc)

La festa es va celebrar el 23 de gener al Recinte Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar (Metro L1 est. Sant Andreu) amb una extraordinària participació de caminadors/es que van poder recollir el pin corresponent, segons la seva participació en el Barnatresc 2019. També vam assistir al liurament de premis del concurs fotogràfic i del concurs literari i conèixer el calendari de caminades del Barnatresc i del Naturtresc per al 2020.

Es va fer una exposició dels pins lliurats durant aquests anys i es va instal·lar una pantalla especial on es projectava un resum de la història dels 20 anys del Barnatresc. Podeu obtenir aquest resum històric CLICANT AQUÍ.

Per primer cop a la història, també van poder assistir al lliurament dels primers MÁSTER BARNATRESC.
El MASTER BARNATRESC és una iniciativa que vol ser un premi als/les participants que se signifiquen per la seva constància i fidelitat a les caminades.

L'acte va comptar amb la presència de destacats membres de l'Ajuntament de Barcelona, com és el cas del Sr. Gabriel Arranz Herrero, Director de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, com és el cas del seu president el Sr. Enrique Francés Gaspar.

Tot això en un ambient festiu i agradable com corresponia a la celebració del 20è aniversari del Barnatresc, per aquesta ocasió es va fer lliurament als membres de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès Enrique Francés Gaspar i Josep M. Jerez Amat d'un record commemoratiu de l'efemèride.

Relació de persones a qui correspon el PIN D'OR
Relació de persones a qui correspon al PIN DE PLATA
Relació de persones a qui correspon el PIN DE BRONZE
Relació de totes les persones que han participat al BARNATRESC 2019 amb el seu nombre de participacions.
En compliment de la legislació vigent sobre la privacitat de les persones, totes aquestes relacions estan confeccionades amb el número del codi de barres de la seva targeta del Barnatresc, sense esmentar en cap moment el nom de la persona.

FOTOGRAFIES DE LA FESTA DEL BARNATRESC 2019


 

PREMI A LA PARTICIPACIÓ -PINS- BarnatresC 2020
DEGUT A QUE NO S'HA POGUT PORTAR A TERME EL CALENDARI D'ACTIVITATS DEL 2020 AQUESTA ACTIVITAT NO ES PODRÀ PORTAR A TERME

Els caminants/es que hagin acreditat la realització de 3 o més caminades de les que formen el Barnatresc 2020 i/o les establertes a la Caminada Internacional de Barcelona seran obsequiats/des amb un pin commemoratiu amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 12 caminades

Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades

Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades


NOTA DEL 23 D'ABRIL 2020:
Si el nombre de caminades que es puguin organitzar no es correspon al màxim de 12 previst al barem anterior, es replantejarà aquest barem en funció del nombre total de caminades que s'hagin pogut organitzar per adaptar-lo a les possibilitats reals de les caminadores/dors

El sol fet d'inscriure's o de participar no dóna dret a pin.

Per optar al pin: cal acreditar la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet del Barnatresc a la sortida, al control o controls de pas i a l’arribada (qui no disposi de carnet se li lliurarà el seu a la sortida, i l'haurà d'usar en totes les seves participacions posteriors. Vegeu "nou sistema de participació" a l'apartat "propera caminada).

Nota:
La participació a quasevol dels itineraris de la Caminada Internacional de Barcelona o del Barnatresc Internacional si s'efectuen les dues caminades (una el dissabte i l'altra el diumenge) comptarà com dues participacions per a l'obtenció del pin anual.
Es podrà realitzar qualsevol dels itineraris de la Caminada Internacional de Barcelona com si fossin una caminada del Barnatresc (sense inscripcions i amb el carnet Barnatresc). Aquestes participacions també comptaran per a l'obtenció del pin anual. Si se'n realitza una comptarà com una participació, si se'n realitzen dues comptarà com a dues participacions.

Relació anual de participacions (de totes les categories de pins)

La relació anual amb les participacions enregistrades per l’organització (bronze, plata i or) es farà pública a través del web del Barnatresc com a mínim a partir del dia 7 de gener de cada any.
Un cop publicada aquesta relació hi haurà un període de 10 dies per efectuar les reclamacions que es considerin oportunes i el dia 20 de gener, com a molt tard, es farà pública la relació de participacions de l’any anterior que ja es considerarà definitiva.
Les reclamacions a la relació esmentada, que hauran de ser argumentades, caldrà fer-les a través del correu electrònic: asenexba@euro-senders.com

Lluirament de pins

El pin corresponent es podrà recollir a la Festa del Barnatresc, l’acte anual que expressament s’organitza el mes de gener, juntament amb el lliurament dels premis del concurs de Fotografia i del concurs Vivències Barnatresc.. i després a l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores i com a màxim fins al dia 29 de març del 2020.
El dia, el lloc i l’hora concret que s’efectuarà la Festa es comunicarà a tots els assistents al Barnatresc i també es farà públic a través del web www.euro-senders.com/barnatresc.