CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada: Sant Martí de Porvençals
VINE A PRACTICAR LA MARXA NÒRDICA!

Dia 26 de gener 2020

Fes clic aquí

FESTA BARNATRESC 2019 (Lliurament de pins, premis fotografia, vivències i dels Màster)

Tindrà lloc el dijous 23 de gener a les 20 h, al Recinte Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar (Metro L1 est. Sant Andreu) (plaça Orfila)
Podeu obtenir la carta d'invitació CLICANT AQUÍ.
Les persones que no puguin assistir personalment a la Festa tenen dues opcions per recollir el pin correponent:
- Delegar en una altra persona, que per recollir el pin haurà de presentar el carnet Barnatresc de la persona absent
- Passar-lo a recollir a l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores, a partir del dia 27 de gener fins al dia 31 de març del 2020.
En aquest cas també s'haurà de presentar el carnet del Barnatresc de la persona que no pugui recollir el pin personalment.

Relació de persones a qui correspon el PIN D'OR
Relació de persones a qui correspon al PIN DE PLATA
Relació de persones a qui correspon el PIN DE BRONZE
Relació de totes les persones que han participat al BARNATRESC 2019 amb el seu nombre de participacions.
En compliment de la legislació vigent sobre la privacitat de les persones, totes aquestes relacions estan confeccionades amb el número del codi de barres de la seva targeta del Barnatresc, sense esmentar en cap moment el nom de la persona.


FESTA BARNATRESC 2018 (lliurament dels pins):

La festa es va celebrar el 17 de gener del 2019 a las 20:00 h a l’Auditori del Centre Civic Cotxeres de Sants, amb una extraordinària participació de caminadors/es que van poder recollir el pin corresponent, segons la seva participació en el Barnatresc 2018. També vam assistir al liurament de premis del concurs fotogràfic i del concurs literari i conèixer el calendari de caminades del Barnatresc i del Naturtresc per al 2019.

L’acte també va servir per a presentar les novetats del Barnatresc per al 2019, com per exemple la possibilitat de triar entre qualsevol del diversos itineraris de la Caminada de Barcelona com si fos una caminada del Barnatresc (sense inscripcions, amb el carnet Barnatresc i vàlida per aconseguir el pin anual); l’ampliació a dues caminades (Sant Andreu i Sants) de la marxa Nòrdica, una variant del sistema de caminar molt estès al centre d’Europa, etc.

Es recordà que les participacions en el Barnatresc 2018 seran el tercer any que comptarà (segons la normativa establerta que es pot consultar en aquest web) pera a obtenir el MASTER BARNATRESC. Aquesta iniciativa vol ser un premi als/les participants que se signifiquen per la seva constància i fidelitat a les caminades. Com que la possibilitat de recollir el pin s'allarga fins al 29 de març, no serà fins a la primera quinzena d'abril que es farà pública la relació de persones que han aconseguit el Màster, el qual es lliurarà en la Festa del Barnatresc del gener del 2020

L'acte va comptar amb la presència de destacats membres de l'Ajuntament de Barcelona, com és el cas de la Sra. Marta Carranza, Comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, com és el cas del seu vice president el Sr. Ramon Tornero i Masip.

RECOLLIDA DE PINS A L'IBE

Les persones que no hagin pogut recollir el pin el dia 17 de gener poden passar-lo a recollir l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores i com a màxim fins al dia 29 de març del 2019.

FOTOGRAFIES DE LA FESTA DEL BARNATRESC 2018

Pins 2018


PREMI A LA PARTICIPACIÓ -PINS- Barnatresc 2019

Els caminants/es que hagin acreditat la realització de 3 o més caminades de les que formen el Barnatresc 2019, o les establertes a la Caminada Internacional de Barcelona seran obsequiats/des amb un pin commemoratiu amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 12 caminades

Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades

Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades


El sol fet d'inscriure's o de participar no dóna dret a pin.

Per optar al pin: cal acreditar la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet del Barnatresc a la sortida, al control o controls de pas i a l’arribada (qui no disposi de carnet se li lliurarà el seu a la sortida, i l'haurà d'usar en totes les seves participacions posteriors. Vegeu "nou sistema de participació" a l'apartat "propera caminada).

Nota:
La participació a quasevol dels itineraris de la Caminada Internacional de Barcelona o del Barnatresc Internacional si s'efectuen les dues caminades (una el dissabte i l'altra el diumenge) comptarà com dues participacions per a l'obtenció del pin anual.

Es podrà realitzar qualsevol dels itineraris de la Caminada Internacional de Barcelona com si fossin una caminada del Barnatresc (sense inscripcions i amb el carnet Barnatresc). Aquestes participacions també comptaran per a l'obtenció del pin anual. Si s'en realitza una comptarà com una participació, si s'en realitzen dues comptarà com a dues participacions.

Relació anual de participacions (de totes les categories de pins)

La relació anual amb les participacions enregistrades per l’organització (bronze, plata i or) es farà pública a través del web del Barnatresc com a mínim a partir del dia 4 de gener de cada any.
Un cop publicada aquesta relació hi haurà un període de 10 dies per efectuar les reclamacions que es considerin oportunes i el dia 14 de gener, com a molt tard, es farà pública la relació de participacions de l’any anterior que ja es considerarà definitiva.
Les reclamacions a la relació esmentada, que hauran de ser argumentades, caldrà fer-les a través del correu electrònic: asenexba@euro-senders.com

Lluirament de pins

El pin corresponent es podrà recollir a la Festa del Barnatresc, l’acte anual que expressament s’organitza el mes de gener, juntament amb el lliurament dels premis del concurs de Fotografia i del concurs Vivències Barnatresc.. i després a l’Institut Barcelona Esport, Av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, en dies laborables de les 9 a les 19 hores i com a màxim fins al dia 29 de març del 2020.
El dia, el lloc i l’hora concret que s’efectuarà la Festa es comunicarà a tots els assistents al Barnatresc i també es farà públic a través del web www.euro-senders.com/barnatresc.