CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

com a consequÈncia de que en els anys 2020 i 2021 no s'hagin pogut realitzat les activitats previstes per al Barnatresc 2020 i 2021 LES PARTICIPACIONS EN aquests anys no comptARAN per a l'obtenciÓ del MÀSTER BARNATRESC

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.
- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles solament es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ OFICIAL DE PERSONES QUE HAN ACONSEGUIT EL MÀSTER 2018

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit el MÀSTER 2018 CLICAR AQUÍ

RELACIÓ OFICIAL DE PERSONES QUE OPTEN AL MÀSTER BARNATRESC

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit i recollit el pin d'or del Barnatresc 2016, del 2017 i del 2018 CLICAR AQUÍ

RELACIÓ DE PERSONES QUE ELS CORRESPON EL PIN D'OR 2019

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit el pin d'or del Barnatresc 2018 i que si el passen a recollir, ja sigui a la Festa del Barnatresc que se celebrarà el 23 de gener del 2020 al espai Fabra i Coats, Fàbrica de Creació de Barcelona, c. de Sant Adrià 20, de Barcelona  (Metro L1 Sant Andreu).u, o a l'Institut Barcelona Esports entre el 27 de gener i el 31 de març, els comptarà per aconseguir el Màster Barnatresc CLICAR AQUÍ

OPTANTS AL MÀSTER BARNATRESC
A partir del 31 de març de cada any (podeu consultar el procediment a l'apartat "premi a la participació" d'aquesta pàgina) quedarà confeccionada la relació oficial de persones que opten al MÀSTER BARNATRESC, amb indicació de les participacions que tenen, la qual es farà pública a través del web del Barnatresc.

Solament les persones que figurin en aquestes relacions tindran accés al MÀSTER BARNATRESC.

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit el pin d’or durant tres anys seguits o alterns en un període màxim de 5 anys.
2. Haver recollir el pin corresponent ja sigui en l’acte oficial o a les dependències de l’IBE dins el període establert.

PROCEDIMENT

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

El MÀSTER BARNATRESC es lliurarà a l’acte anual de lliurament de pins en la Festa del Barnatresc.

ATENCIÓ

Com que la tercera relació, la del 2018 d'optants al MASTER BARNATRESC es farà oficial l'abril del 2019, un cop esgotat el períodes establert per recollir el pin, no serà fins a la Festa del Barnatresc del gener del 2020 en que es farà el primer lliurament de les acreditacions de MÀSTER BARNATRESC.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com