CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit i recollit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.
- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles solament es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN RECOLLIT EL PIN D'OR 2021
Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han recollit el pin d'or del Barnatresc 2021 CLICAR AQUÍ

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit el pin d’or durant tres anys seguits o alterns en un període màxim de 5 anys a partir del 2016.
2. Haver recollir el pin corresponent ja sigui en l’acte oficial o a les dependències de l’IBE dins el període establert.

REGISTRE OFICIAL DELS MÀSTERS BARNATRESC QUE S'HAN LLIURAT

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.
Per consultar el registre oficial de Màsters Barnatresc que ja s'han llirat podeu CLICAR AQUÍ

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com