CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit i recollit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.

- Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més d'una ocasió, en cada una de les noves ocasions solament es donarà una barreta, que es "pinsarà" sobre la roba de la medalla, amb l’any últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN RECOLLIT EL PIN D'OR 2022
Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que van recollir el pin d'or del Barnatresc 2022 CLICAR AQUÍ

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN ACONSEGUIT EL MÀSTER BARNATRESC 2022 CLICAR AQUÍ

El Màter 2022 es lliurarà al propi acte de la Festa Barnatresc juntament amb el lliurament de pins el dia 23 de gener del 2024 a les 20.00 h a l’Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants).

El màster també es podrà recollir a les instal·lacions de l'Institut Barcelona Esports (IBE), av. de l'Estadi, 40, Montjuïc, darrere de les piscines Picornell, de dilluns a divendres de les 9 a les 18,30 hores del 29 de gener al 29 de febrer.

Per recollir el pin o el màster d'una altra persona, tant el 23 de gener com a l'IBE, caldrà presentar el seu carnet Barnatresc i una fotocòpia del seu document d'identificació.

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit i recollit el pin d’or durant tres anys seguits.
2. També es podrà obtenir si s'aconsegueix i es recull el pin d'or en cinc anys alterns a partir del 2016.

Cal tenir en compte que el màster Barnatresc es lliura l'any següent del que s'ha completar el cicle es tablert (3 ocasions seguides o 5 alternes d'obtenir i recollir el pin d'or).
És a dir, les persones que en el 2022 van completar el cicle d'obtenció del pin d'or i van recollir el pin poden recollir el màster en el acte de lliurament dels pins de les caminades del 2023, que s'efectua en el gener del 2024.

Si no es recull el máster l'any que correspongui es perd l'opció d'obtenir-lo i caldrà iniciar un nou període de consecució i de recollida del pins.

REGISTRE OFICIAL DELS MÀSTERS BARNATRESC QUE S'HAN LLIURAT

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.
Per consultar el registre oficial de Màsters Barnatresc que ja s'han llirat podeu CLICAR AQUÍ

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com