CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

MÀSTER BARNATRESC

com a consequÈncia de que en el 2020 no s'han pogut realitzat les activitats previstes per al Barnatresc 2020 LES PARTICIPACIONS EN aquest any no comptARAN per a l'obtenciÓ del MÀSTER BARNATRESc.

EL LLIURAMENT
dels mÀsters barnatresc 2019 s'efecturarÀ EL DILLUNS DIA 14 DE MARÇ DE LES 19 A LEs 21 horEs A lEs cotxeres de sants, c. de sants, 79 DE barcelona.

eN EL MATEIX ACTE S'EFECTUARÀ EL LLIURAMENT DELS PINS CORRESPONENT A LES PARTICIPCIONS AL BARNATRESC DEL 2021
.

SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ

A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement especial als caminadors/es que hagin aconseguit el pin d’or del Barnatresc.

CONSISTIRÀ EN:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització del Barnatresc.
- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.
- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles solament es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

RELACIÓ OFICIAL DE PERSONES QUE HAN ACONSEGUIT EL MÀSTER 2019

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit i recollit el pin d'or del Barnatresc 2017, 2018 i 2019 que els dona dret al MÀSTER 2019 CLICAR AQUÍ

RELACIÓ DE PERSONES QUE ELS CORRESPON EL PIN D'OR 2021

Per consultar la relació de persones, a través del codi de barres del seu carnet Barnatresc, que han aconseguit el pin d'or del Barnatresc 2021 i que si el passen a recollir el dia 14 de març de les 19 a 21 hores a les Cotxeres de Sants, c. de Sants, 79 de Barcelona o a l'Institut Barcelona Esports, av. de l'Estadi, 40 de Barcelona entre el 21 de març i el 28 de maig, els comptarà per aconseguir el Màster Barnatresc CLICAR AQUÍ

Per aconseguir el MÀSTER BARNATRESC caldrà:
1. Haver aconseguit el pin d’or durant tres anys seguits o alterns en un període màxim de 5 anys.
2. Haver recollir el pin corresponent ja sigui en l’acte oficial o a les dependències de l’IBE dins el període establert.

REGISTRE OFICIAL DELS MÀSTERS BARNATRESC QUE S'HAN LLIURAT

S'obrirà un registre dels MÀSTERS BARNATRESC atorgats que es farà públic a través del web oficial del Barnatresc.
Per consultar el registre oficial de Màsters Barnatresc que ja s'han llirat podeu CLICAR AQUÍ

El compte de participacions s’inicia en el 2016 i no té caràcter retrospectiu.

El MÀSTER BARNATRESC es lliurarà quan les condicions sanitàries ho permetin

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a l'adreça: asenexba@euro-senders.com