CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC

Podeu consultar les vostres participacions personals efectuades durant els dos primers mesos del 2024 al llistat que trobareu AQUÍ

Barnatresc  2023 Assistents  Barnatresc  2024 Assistents
Acte dones homes sumen+Estiu Acte dones homes sumen
Caminada a Sant Martí de Provençals 1,161 0,582 1,743+21 Caminada a Sant Martí de Provençals 1,526 1,006 2,532
Caminada d'Horta - Guinardó 1,307 0,692 1,999+11 Caminada d'Horta - Guinardó 1,327 0,912 2,239
Caminada de Sant Andreu 1,707 1,077 2,784+8 Caminada de Sant Andreu      
Llobregat - Besòs (via Augusta) 1,325 0,885 2,210+6 Caminada del Llobregat al Besòs      
Caminada de l'Olimpisme 0,705 0,542 1,247+13 Caminada de l'Olimpisme      
Caminada a l'Eixample 0,775 0,633 1,408+22 Caminada a l'Eixample      
Caminada Nocturna 0,572 0,444 1,016+31 Caminada Nocturna      
Caminda de la Trinitat a Badalona 0,779 0,616 1,395 Caminada Àrea Metropolitana (Badalona)      
Caminada de Sants a l'Hospitalet de Llobregat 0,936 0,800 1,736 Caminada Àrea Metropolitana (Hospitalelet Ll.)      
Caminada a Montjuïc 1,221 0,981 2,202 Caminada a Montjuïc      
Caminada del Nadal Solidari  1,345 0,972 2,317 Caminada del Nadal Solidari      
Total 10,488 7,252 17,740+112=17,852 Total      
  58,7% 41,3%     % %  
 
Barnatresc  2022 Assistents   Barnatresc  Virtual 2021 Assistents
Acte (incloses les participacions del Barnatresc d'Estiu) dones homes sumen Acte dones homes sumen
Caminada a Sant Martí de Provençals 1,161 0,582 1,743 Caminada a Sant Martí de Provençals 121 195 316
Caminada d'Horta-Guinardó 1,268 0,686 1,954 Caminada d'Horta - Guinardó 167 243 410
Caminada de Sant Andreu 0,390 0,462 0,852 Caminada de Sant Andreu 199 274 473
Caminada a Vallcarca i Sant Genís dels Agudells 1,098 0,991 2,089 Caminada de Barcelona Barri Antic 221 293 514
Caminada Olimíada Cultural 0,434 0,610 1,021 Caminada a Pedralbes-Sarrià 274 319 593
Caminada a la Façana Litoral Sud 0,643 0,506 1,149 Caminada a la Façana Litoral 279 352 631
Caminada al Barri Antic de Barcelona 0,651 0,448 1,099 Caminada a Sants, les Corts i Sarrià 681 476 1,157
Caminda a la Façana Litoral Nord 0,492 0,366 0,858 Besós - Llobregat per Collserola -Tram 1 119 193 312
Caminada a l'Àrea Metropolitana (Sants - l'Hos. Llobregat) 0,964 0,719 1,683 Besós - Llobregat per Collserola -Tram 2 236 108 344
Caminada a Montjuïc 1,005 0,793 1,798 Caminada a Montjuïc 944 715 1,659
Caminada del Nadal 0,579 0,425 1,004 Caminada de Nadal 847 654 1,501
Total 8,685 6,588 15,250 Total 4,088 3,822 7,910
  57% 43%     52% 48%