CAT ES

BARNATRESC

Propera caminada: Caminada del Llobregat al Besòs

AJORNADA
AJORNADA
AJORNADA

 

Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC
Barnatresc  2018    Barnatresc  2019  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 3247 Caminada de Sant Martí de Provençals 0903
Caminada d'HortA-Guinardó 3103 Caminada d'Horta - Guinardó 3008
Caminada de Sant Andreu 3055 Caminada de Sant Andreu 3069
Llobregat - Besòs (per la costa) 2283 Llobregat - Besòs (per la costa) 2832
Caminada de Barcelona 2094 Caminada de Barcelona 2444
Caminada Dia Olímpic 2213 Caminada Dia Olímpic 2217
Caminada Nocturna 2643 Caminada Nocturna 2751
Caminda de Sants 3017 Caminda de Sants 2857
Barnatresc Internacional 2 dies 4516 Barnatresc Internacional 2 dies  
Caminada a Montjuïc 1824 Caminada a Montjuïc  
Caminada del Nadal Solidari  3074 Caminada del Nadal Solidari   
Total 31069 Total  
Barnatresc  2017   Barnatresc  2016  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 2079 Caminada de Barcelona 4154
Caminada d'Horta 3149 Caminada d'Horta 3248
Caminada de Sant Andreu 3782 Caminada de Sant Andreu 3544
Llobregat - Besòs (per la costa) 3023 Besòs - Llobregat 2528
Caminada de Gràcia 2203 Caminada de Gràcia 1341
Caminada Nocturna 3693 Caminada Nocturna 3457
Caminada Dia Olímpic 1705 Caminada Dia Olímpic 3171
Caminda de Sants 2645 Caminda de Sants 2412
Barnatresc Internacional 2 dies 3029 Barnatresc Internacional 2 dies 4009
Caminada a Montjuïc 3397 Caminada a Montjuïc - Pro infància 3162
Caminada del Nadal Solidari  3072 Caminada del Nadal Solidari  3050
Total 30677   34076
   
Total