CAT ES

BARNATRESC

Properes caminades: ha concretar.
Consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC
Barnatresc  2019 Assistents  Barnatresc  2020 Assistents
Acte dones homes sumen Acte dones homes sumen
Caminada de Sant Martí de Provençals 564 339 0903 Caminada de Sant Martí de Provençals 1802 1184 2986
Caminada d'Horta - Guinardó 1913 1095 3008 Caminada d'Horta - Guinardó 1715 1343 3058
Caminada de Sant Andreu 1916 1156 3069 Caminada de Sant Andreu 1932 1157 3089
Llobregat - Besòs (per la costa) 1118 1714 2832 Llobregat - Besòs (AJORNADA)     0000
Caminada de Barcelona 1510 934 2444 Caminada de Barcelona (AJORNADA)     0000
Caminada Dia Olímpic 1284 933 2217 Caminada Barnatresc Sostenible      
Caminada Nocturna 1688 1063 2751 Caminada Nocturna      
Caminda de Sants 1879 968 2857 Caminda de Sants      
Barnatresc Internacional 2 dies 1992 1655 5271 Barnatresc Internacional 2 dies      
Caminada a Montjuïc 1287 559 2146 Caminada a Montjuïc      
Caminada del Nadal Solidari  1846 1338 3184 Caminada del Nadal Solidari       
Total 16997 11754 28761 Total      
  59% 41%          
Barnatresc  2018          
Acte Assistents    
Caminada de Sant Martí de Provençals 3247    
Caminada d'HortA-Guinardó 3103    
Caminada de Sant Andreu 3055    
Llobregat - Besòs (per la costa) 2283    
Caminada de Barcelona 2094    
Caminada Dia Olímpic 2213    
Caminada Nocturna 2643
Caminda de Sants 3017    
Barnatresc Internacional 2 dies 4516    
Caminada a Montjuïc 1824
Caminada del Nadal Solidari  3074    
Total 31069