BARNATRESC

Propera caminada: Caminada del Llobregat al Besòs

Dia 14 d'abril 2019


Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC
Barnatresc  2017    Barnatresc  2018  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 2079 Caminada de Sant Martí de Provençals 3247
Caminada d'Horta 3149 Caminada d'Horta 3103
Caminada de Sant Andreu 3782 Caminada de Sant Andreu 3055
Llobregat - Besòs (per la costa) 3023 Llobregat - Besòs (per la costa) 2283
Caminada de Gràcia 2203 Caminada de Barcelona 2094
Caminada Nocturna 3693 Caminada Dia Olímpic 2213
Caminada Dia Olímpic 1705 Caminada Nocturna 2643
Caminda de Sants 2645 Caminda de Sants 3017
Barnatresc Internacional 2 dies 3029 Barnatresc Internacional 2 dies 4516
Caminada a Montjuïc 3397 Caminada a Montjuïc 1824
Caminada del Nadal Solidari  3072 Caminada del Nadal Solidari  3074
Total 30677 Total 31069
Barnatresc  2016   Barnatresc  2015  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Barcelona 4154 Caminada de Barcelona 3660
Caminada d'Horta 3248 Caminada d'Horta 3025
Caminada de Sant Andreu 3544 Caminada de Sant Andreu 3331
Besòs - Llobregat 2528 Ronda vessant Barcelona del Collserola 3036
Caminada de Gràcia 1341 Caminada de Gràcia 2481
Caminada Nocturna 3457 Caminada Nocturna 2172
Caminada Dia Olímpic 3171 Caminada Dia Olímpic 1934
Caminda de Sants 2412 Caminda de Sants 2611
Barnatresc Internacional 2 dies 4009 Barnatresc Internacional dissabte 892
Caminada a Montjuïc - Pro infància 3162 Barnatresc Internacional diumenge 2146
Caminada del Nadal Solidari  3050 Caminada a Montjuïc - Pro infància 3013
Total 34076 Caminada del Nadal Solidari  2709
   
Total
31010