CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC

Podeu consultar les vostres participacions personals a les vuit darreres caminades del 2021 al llistat que trobareu AQUÍ

Barnatresc  2019 Assistents  Barnatresc  2020 Assistents
Acte dones homes sumen Acte dones homes sumen
Caminada de Sant Martí de Provençals 564 339 0903 Caminada de Sant Martí de Provençals 1802 1184 2986
Caminada d'Horta - Guinardó 1913 1095 3008 Caminada d'Horta - Guinardó 1715 1343 3058
Caminada de Sant Andreu 1916 1156 3069 Caminada de Sant Andreu 1932 1157 3089
Llobregat - Besòs (per la costa) 1118 1714 2832        
Caminada de Barcelona 1510 934 2444        
Caminada Dia Olímpic 1284 933 2217        
Caminada Nocturna 1688 1063 2751        
Caminda de Sants 1879 968 2857        
Barnatresc Internacional 2 dies 1992 1655 5271        
Caminada a Montjuïc 1287 559 2146        
Caminada del Nadal Solidari  1846 1338 3184        
Total 16997 11754 28761 Total 5449 3684 9133
  59% 41%          
Barnatresc  2018       Barnatresc  Virtual 2021  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 3247 Caminada de Sant Martí de Provençals 121 195 316
Caminada d'HortA-Guinardó 3103 Caminada d'Horta - Guinardó 167 243 410
Caminada de Sant Andreu 3055 Caminada de Sant Andreu 199 274 473
Llobregat - Besòs (per la costa) 2283 Caminada de Barcelona Barri Antic 221 293 514
Caminada de Barcelona 2094 Caminada a Pedralbes-Sarrià 274 319 593
Caminada Dia Olímpic 2213 Caminada a la Façana Litoral 279 352 631
Caminada Nocturna 2643 Caminada a Sants, les Corts i Sarrià 681 476 1157
Caminda de Sants 3017 Besós - Llobregat per Collserola -Tram 1 119 193 312
Barnatresc Internacional 2 dies 4516 Besós - Llobregat per Collserola -Tram 2      
Caminada a Montjuïc 1824 Caminada a Montjuïc      
Caminada del Nadal Solidari  3074 Caminada de Nadal      
Total 31069 Total