CAT ES

BARNATRESC
Senyalitzades i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. Fes clic aquí

PARTICIPACIÓ A LES CAMINADES DEL BARNATRESC

 

Barnatresc  2019 Assistents  Barnatresc  2020 Assistents
Acte dones homes sumen Acte dones homes sumen
Caminada de Sant Martí de Provençals 564 339 0903 Caminada de Sant Martí de Provençals 1802 1184 2986
Caminada d'Horta - Guinardó 1913 1095 3008 Caminada d'Horta - Guinardó 1715 1343 3058
Caminada de Sant Andreu 1916 1156 3069 Caminada de Sant Andreu 1932 1157 3089
Llobregat - Besòs (per la costa) 1118 1714 2832        
Caminada de Barcelona 1510 934 2444        
Caminada Dia Olímpic 1284 933 2217        
Caminada Nocturna 1688 1063 2751        
Caminda de Sants 1879 968 2857        
Barnatresc Internacional 2 dies 1992 1655 5271        
Caminada a Montjuïc 1287 559 2146        
Caminada del Nadal Solidari  1846 1338 3184        
Total 16997 11754 28761 Total 5449 3684 9133
  59% 41%          
Barnatresc  2018       Barnatresc  Virtual 2021  
Acte Assistents Acte Assistents
Caminada de Sant Martí de Provençals 3247 Caminada de Sant Martí de Provençals      
Caminada d'HortA-Guinardó 3103 Caminada d'Horta - Guinardó      
Caminada de Sant Andreu 3055 Caminada de Sant Andreu      
Llobregat - Besòs (per la costa) 2283 Caminada de Barcelona      
Caminada de Barcelona 2094 Caminada a Pedralbes-Sarrià      
Caminada Dia Olímpic 2213 Caminada a la Costa      
Caminada Nocturna 2643 Caminada a Gràcia      
Caminda de Sants 3017 Caminada a Sants      
Barnatresc Internacional 2 dies 4516 Caminada a Collserola      
Caminada a Montjuïc 1824 Caminada a Montjuïc      
Caminada del Nadal Solidari  3074 Caminada a Sant Gerbasi      
Total 31069 Caminada al Barri Gòtic      
    Total