CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

SOL·LICITUD DE CARNET BARNATRESC


Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris

Home Dona
Sí, es el primer cop que el demano
No, ja el tenia però l'he perdut/me l'han robat/etc.

Li preguem que si després de cursar aquesta sol·licitud i de consultar la carpeta de "correu brossa o correu no desitjat" del seu ordinador no rep el carnet, NO REPETEIXI EL PROCÉS DE DEMANAR EL CARNET i que es posi en contacte amb la nostra organització a través del correu electrònic: asenexba@euro-senders.com o a través del telèfon 616 672 173 els dilluns de les 17 a les 21 hores o qualsevol dia de la setmana en que es faci la caminada.

Protecció de dades personals

D’acord amb la normativa de protecció de dades vigent us informem, i en signar aquest formulari consentiu, tot marcant caselles a l’efecte, que les vostres dades personals seran tractades per a les finalitats següents:

No

SÍ, VULL rebre informació dels actes i activitats esportives municipals de l’Institut Barcelona Esports, d’altres activitats esportives de la ciutat i comunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, a l’empara del tractament “0162/Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal”. Aquesta finali tat (voluntària) està legitimada en base al consentiment de la persona interessada. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

No

Les seves dades seran tractades per l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu: gestionar, tramitar i administrar la participació (publicar les seves dades al llistat d’inscrits, així com el resultat, la fotografia i/o vídeo de participació, la realització d’enquestes, estadístiques i anàlisi de mercat i perfils de participants sempre sota les directrius del responsable del fitxer de l’AEEB.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment si és el cas, tot dirigint-vos al responsable del trac- tament de dades a l’adreça asenexba@euro-sender.com. Tret d’obligació legal, les vos- tres dades no seran cedides a tercers.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic i/o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització de comunicacions directament relacio- nades amb les finalitats indicades.

No