CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

Caminades del Barnatresc

Consulteu l'apartat "propera caminada" d'aquest web on trobareu la informació corresponent a les activitats programades del Barnatresc.

Què és Barnatresc?


CAMINEM, FEM SALUT i REDESCOBRIM BARCELONA

Si vol caminar, fer salut, conèixer més a fons la ciutat de Barcelona, aquí té una sèrie de propostes que li permeteran portar a terme els seus desigs en les millors condicions que li ofereixen les entitats excursionistes que formen l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) amb el suport de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.

El Barnatresc no és un club o associació, és un calendari anual de caminades, una proposta de l'Institut Barcelona Esports del Ajuntament de Barcelona i de l’Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) per a promocionar la pràctica del senderisme urbà a la ciutat de Barcelona.

El senderisme urbà comporta tres activitats: C+C+C.

Caminar: una activitat física esportiva, amb els beneficis per a la salut que comporta.
Civisme: respectar i compartir l’àmbit urbà (parcs, places, carrees, etc.) d’una ciutat, en aquest cas Barcelona.
Cultura: conèixer la ciutat en general i, més concretament, conèixer i valorar en particular les zones verdes, els monuments, l’arquitectura, la historia, l’urbanisme...

Les caminades tenen les característiques següents:

* La majoria són itineraris urbans
* Tenen una longitud mitjana de 10-14 km, amb alguna exepció.
* Estan obertes i són aptes per a tothom, però és imprescindible estar en possessió del carnet Barnatresc
* No tenen caràcter competitiu i es fan sota la responabilitat dels participants

Es poden fer en tres versions:

Barnatresc Presencial estan senyalitzades amb fletxes de plàstic de color verd, hi ha control de sortida i d'arribada, control de pas i avituallament, servei sanitari, megafonia i wc; la participació computa per a l'obtenció del pin anual.

Barnatresc Virtual no estan senyalitzades, es fan a través d'una aplicació al mòbil durant les dues setmanes posteriors a la realització del Barnatesc Presencial, no hi ha controls ni avituallaments i la participació computa per a l'obtenció del pin anual.

CARNET BARNATRESC

CarnetBarnatresc.jpgQuan tingui el carnet i participi a les caminades no se'l deixi a casa i procuri no perdre'l.

Consulti el text corresponent a aquest tema a l'apartat "propera caminada" on trobarà la informació del nou sistema de participació a les caminades del Barnatresc.