ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2015

DATA ENTITAT ACTIVITAT
18 de gener AEEB Caminada de Barcelona
15 de febrer UEC d’Horta Caminada d'Horta
08 de març A.E. Muntanya Caminada de Sant Andreu
19 d'abril AEEF  Ronda Vessant Barcelona del Collserola
10 de maig C.E. Gràcia Caminada de Gràcia  
13 i 14 juny  AEEF Caminada Nocturna
28 de juny AEEB Caminada del Dia Olímpic Mundial
20 de setembre UEC de Sants Caminada de Sants 
18 d'octubre  FE Barcelona Caminada a Montjuïc 
7 i 8 de novembre ACIB Barnatresc Internacional
20 de desembre CE Pirenaic Caminada del NADAL SOLIDARI 

Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web