ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2015

DATA
ENTITAT
ACTIVITAT
18 de gener
AEEB
Caminada de Barcelona
15 de febrer
UEC d’Horta
Caminada d'Horta
15 de març
A.E. Muntanya
Caminada de Sant Andreu
19 d'abril
AEEF 
Ronda de Collserola
10 de maig
C.E. Gràcia
Caminada de Gràcia  
14 i 15 juny
 AEEF
Caminada Nocturna
28 de juny
AEEB
Caminada del Dia Olímpic Mundial
20 de setembre
UEC de Sants
Caminada de Sants 
17 i 18 d'octubre
ACIB 
Barnatresc Internacional
15 de novembre
FE Barcelona
Caminada a Montjuïc 
20 de desembre
CE Pirenaic
Caminada del NADAL SOLIDARI 

Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web