ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2014

DATA
ENTITAT
ACTIVITAT
26 de gener
AEEB
Ruta del Tricentenari
Caminada per la Barcelona del 1714
23 de febrer
AEEB
Caminada de l’Olimpisme  
23 de març
UEC d’Horta
Caminada d'Horta
06 d'abril
AEEF 
Caminada Besòs - Llobregat 
11 de maig
C.E. Gràcia
Caminada de Gràcia  
01 de juny
A.E. Muntanya 
Caminada de Sant Andreu
28/29 de juny
AEEF
Caminada Nocturna
21 de setembre
UEC de Sants
Caminada de Sants 
11 i 12 d'octubre
ACIB 
Barnatresc Internacional
16 de novembre
FE Barcelona
Caminada a Montjuïc 
21 de desembre
CE Pirenaic
Caminada del NADAL SOLIDARI 

Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web