ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2016

DATA ENTITAT ACTIVITAT
18 de desembre CE Pirenaic Caminada del NADAL SOLIDARI 

ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2017

DATA ENTITAT ACTIVITAT
22 de gener UESMAP Caminada a Sant Martí de Provençals
19 de febrer UEC d’Horta Caminada d'Horta
19 de març A.E. Muntanya Caminada de Sant Andreu
09 d'abril AEEF  Del Besòs al Llobregat
14 de maig C.E. Gràcia Caminada de Gràcia  
10 i 11 juny  AEEF Caminada Nocturna
02 de juliol AEEB Caminada del Dia Olímpic Mundial
17 de setembre UEC de Sants Caminada de Sants 
07 i 08 d'octubre ACIB Barnatresc Internacional
19 de novembre FEB Caminada a Montjuïc - SOLIDÀRIA INFANTIL
17 de desembre CE Pirenaic Caminada del NADAL SOLIDARI 


Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web