ACTIVITATS PROGRAMADES BARNATRESC 2016

DATA ENTITAT ACTIVITAT
24 de gener AEEB Caminada de Barcelona
21 de febrer UEC d’Horta Caminada d'Horta
06 de març A.E. Muntanya Caminada de Sant Andreu
03 d'abril AEEF  Del Besòs al Llobregat
08 de maig C.E. Gràcia Caminada de Gràcia  
11 i 12 juny  AEEF Caminada Nocturna
03 de juliol AEEB Caminada del Dia Olímpic Mundial
18 de setembre UEC de Sants Caminada de Sants 
15 i 16 d'octubre ACIB Barnatresc Internacional
20 de novembre FEB Caminada a Montjuïc 
18 de desembre CE Pirenaic Caminada del NADAL SOLIDARI 

Atenció: Aquest calendari podria tenir alguna modificació; cas de produir-se algun canvi es farà constar en aquest web