NATURTRESC
PROPERA EXCURSIÓ:
TOTES LES ACTIVITATS ESTAN AJORNADES

Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.

Consulteu directament el web d'aquesta activitat.

Cliqueu aqui

NORMATIVA D'APLICACIÓ A LES EXCURSIONS DEL NATURTRESC

01.- Hi haurà dues possibilitats per a realitzar les inscripcions.

a) Fer la inscripció a través d'un procediment on-line, per internet.
b) Fer una pre-reserva de plaça per telèfon i seguir el procediment establert per aquesta possibilitat.

02).- En el primer cas, per mitjà de la pàgina web del Naturtresc (www.euro-senders.com/naturtresc) es tindrà accés a un formulari per fer la inscripció.
- El formulari demanarà unes dades imprescindibles per poder cursar el formulari (nom complert, domicili, districte postal, telèfon i DNI). Un cop reomplert el formulari amb totes les dades que s’hi demanen s’haurà de fer el pagament de la inscripció pel sistema de Paypal.
- El formulari permetrà realitzar la inscripció de fins a tres persones simultàniament i efectuar el pagament de les tres inscripcions juntes.
- Un cop reomplert el formulari amb les dades que s’hi demanen s’haurà de fer el pagament de la inscripció pel sistema de Paypal.
- El sistema Paypal permet fer el pagament de dues formes:
a. Per mitjà del compte que l’inscrit pugui tenir amb Paypal (Paypal és com un banc).
b. Per mitjà de qualsevol de les targetes de crèdit habituals (VISA, Master, etc.).
- Un cop efectuat el pagament l’inscrit rebrà un rebut conforme ha pagat i la inscripció quedarà enregistrada en ferm.
- En el moment d'accedir al formulari es tindrà a la vista el nombre de places que queden disponibles.
- Quan s'acabin les places disponibles el sistema informàtic oferirà la possibilitat d'entrar en una llista d'espera per poder tenir accés a les places que puguin quedar disponibles.
- Aquest sistema es posarà a l’abast dels interessats a partir de les 9 hores del primer dia laborable de la setmana de l'excursió i estarà disponible les 24 hores del dia fins que s'esgotin les places disponibles o, com a màxim, fins a les 24 hores del dijous de la setmana de l'excursió.
L'AEEB, titular de la base de dades, no es fa responsable dels danys i perjudicis que li puguin ocasionar a l'inscrit l'error, la mancança o defecte en les seves dades personals que hagi fet constar al formulari d'inscripció a qualsevol caminada.

03).- En el segon cas es faran a partir de la data indicada a cada excursió (solament els laborables de les 17 a les 21 hores) s'ha de trucar i fer la pre-inscripció al tel.: 616 672 173.
- Aquest telèfon solament està operatiu en l'horari indicat, els dies laborables previstos per a realitzar pre-inscripcions, a més dels dilluns laborables de les 17 a les 21 hores per a informació general.
- Posteriorment s'ha de confirmar la pre-inscripció fent un ingrés de 20 euros al c/c ES58 0081 0142 7100 0144 2547 del Banc de Sabadell. No es pot fer l'ingrés abans de fer la pre-inscripció.
- La data límit per efectuar l'ingrés és el dijous anterior a la sortida. A l'ingrés cal fer constar el nom del/dels pre-incrit/inscrits.
- Si a la data indicada no es té constància d'haver-se fet l'ingrés, es considerarà que la plaça deixa d'estar reservada i, sense més avís, s'assignarà a altres pre-inscrits en llista d'espera.
L'AEEB, titular de la base de dades, no es fa responsables dels danys i perjudicis que li puguin ocasionar a l'inscrit l'error o mancança en les seves dades personals que hagi facilitat a l'AEEB en el moment de realitzar la pre-inscripció a qualsevol caminada.

04.- Les places estan limitades a dos autocars, si bé es farà una reserva de places per als inscrits per el sistema antic que no disposin d'accés a internet i la resta estarà a disposició dels que facin la inscripció per internet.

05.- Solament seran vàlides les reservades i confirmades segons el procediment establert i en cap cas són transferibles.
Cap inscrit/a pot ser substituït/ïda per una altra persona sense prèvia comunicació i conformitat de l'organització.

06.- Solament es tornaran els diners de les places anul•lades que hagin pogut cobrir-se amb altres inscripcions.

07.- Quan es produeixi una baixa la organització trucarà per telèfon, per rigorós ordre d’ingrés, als components de la llista de espera de qualsevol dels dos sistemes per oferir la plaça vacant.

08.- Les dades que figuren als fulletons de cada excursió estan subjectes a possibles modificacions, els participants seran informats oportunament en el moment de la pre-inscripció i a través d'aquesta web.

09.- El mal temps o la pluja no seran inconvenient per a la sortida de l'autocar; en cas de mal temps o de males condicions del terrreny (neu, esllavisada, etc.) que no s'hagin pogut preveure, la direcció de l'activitat, sobre el terreny on s'ha d'efectuar l'excursió, podrà decidir la conveniència o no d'efectuar la excursió o de neutralitzar (retallar) una part de l'itinerari. Si és possible hi haurà una activitat alternativa per la zona de l'excursió.

10.- S'ha de portar roba adequada al lloc de l'excursió i al clima, calçat (botes) per a caminar per muntanya, protecció pel cap i crema de protecció solar.

11.- La sortida dels autocars s'efectuarà amb puntualitat i amb el màxim respecte a l'horari establert. Es necessari presentar-se en el punt de sortida dels autocars amb temps suficient per poder verificar la relació d'assistents.

12.- El fet de no presentar-se en el lloc i a l'hora de sortida implica la pèrdua de tots els drets i de tota possibilitat de reclamació.

13.- La organització declina tota responsabilitat sobre els danys que es puguin produir els assistents pel no compliment de les normes establertes i/o de les indicacions que es puguin donar en el decurs de l’activitat. La direcció de la excursió podrà no autoritzar la participació de les persones que el seu equipament o que les seves condicions físiques no es corresponguin als mínims que la excursió requereix.

14.- El sol fet d'inscriure's a l'activitat representa l'acceptació d'aqueta normativa.

15.- Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa serà resolt per la direcció de la excursió.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Creu dels Molers, 6, bxs. 08004 Barcelona.-- asenexba@euro-senders.com