NATURTRESC
Properes excursions: consulteu l'apartat "propera caminada"

Telèfon per a informació 616 672 173 el dilluns feiners de 17 a 21 hores.

Consulteu directament el web d'aquesta activitat.

Cliqueu aqui

NORMATIVA D'APLICACIÓ A LES EXCURSIONS DEL NATURTRESC

01.- Hi haurà dues possibilitats per a realitzar les pre-inscripcions.

a) A través d'un procediment on-line, per internet.
b) A través del telèfon.

02).- En el primer cas, per mitjà de la pàgina web del Naturtresc (www.euro-senders.com/naturtresc) es tindrà accés a un formulari per fer la inscripció que estarà disponible a partir de les 9.00 h del primer dia laborable de la setmana de la caminada, les 24 hores del dia, fins que s'esgotin les places disponibles o, com a màxim, fins a les 20 hores del dijous de la setmana de l'excursió
- El formulari demanarà unes dades imprescindibles per poder cursar el formulari (nom complert, domicili, districte postal, telèfon i DNI).
- El formulari permet realitzar la inscripció de fins a tres persones simultàniament i caldrà efectuar el pagament de les tres inscripcions juntes.
- Un cop reomplert el formulari amb les dades que s'hi demanen s'ahurà d'efectuar el pagament de la inscripció pel sistema de Paypal.
- El sistema Paypal permet fer el pagament de dues formes:
a. A través del compte que la persona inscrita pugui tenir amb Paypal (Paypal és com un banc).
b. A través de qualsevol de les targetes de crèdit habituals (VISA, Master, etc.).
- Un cop efectuat el pagament la persona inscrita rebrà un rebut conforme ha pagat i la inscripció quedarà enregistrada en ferm.
- En el moment d'accedir al formulari es tindrà a la vista el nombre de places que queden disponibles.

03).- En el segon cas a partir del primer dia laborable de la setmana de la caminada s'ha de trucar i fer la pre-inscripció al tel.: 616 672 173 (solament els laborables de les 17 a les 21 hores).
- Aquest telèfon solament està operatiu en l'horari indicat els dies laborables previstos per a realitzar pre-inscripcions, a més dels dilluns laborables de les 17 a les 21 hores per a informació general.

04.- Degut a que l’import de la inscripció (21 euros) no es pot ingressar per caixer automàtic i que fer l’ingrés per mostrador (si no es té compte al Banc de Sabadell) representa un cost de 5 euros (és un import generalitzat a tots els bancs), es pot fer el pagament per transferència al c/c ES58 0081 0142 7100 0144 2547 del Banc de Sabadell fins a les 20 hores del dijous anterior al dia de l’excursió. No es pot fer l'ingrés o transferència abans de fer la pre-inscripció.

05.- Si a la data indicada no es té constància d'haver-se fet l'ingrés, es considerarà que la plaça deixa d'estar reservada i, sense més avís, s'assignarà a altres pre-inscrits en llista d'espera.

06
.- Un cop feta la transferència tot seguit caldrà enviar el comprovant per correu electrònic (asenexba@euro-senders.com) o per Whats App al 609 334 872 (no es pot trucar a aquest telèfon), en el qual és imprescindible que consti el nom dels inscrits. Aquesta serà la verificació d’haver fet el pagament dins el temps establert.

07.- L'AEEB, titular de la base de dades, no es fa responsable dels danys i perjudicis que li puguin ocasionar a la persona inscrita l'error, la mancança o defecte en les seves dades personals que hagi fet constar en realitzar la inscripció a qualsevol caminada.

08.- Les places estan limitades a dos autocars.

09.- Solament seran vàlides les reservades i confirmades segons el procediment establert i en cap cas són transferibles.
Cap inscrit/a pot ser substituït/ïda per una altra persona sense prèvia comunicació i conformitat de l'organització.

10.-- Quan es produeixi una baixa l'organització trucarà per telèfon, per rigorós ordre d’ingrés als components de la llista de espera per oferir la plaça vacant. Solament es tornaran els diners de les places anul•lades que hagin pogut cobrir-se amb altres inscripcions.

11.- Les dades que figuren als documents de cada excursió estan subjectes a possibles modificacions, els participants seran informats oportunament en el moment de la pre-inscripció i a través d'aquesta web.

12.- El mal temps o la pluja no seran inconvenient per a la sortida de l'autocar; en cas de mal temps o de males condicions del terrreny (neu, esllavisada, etc.) que no s'hagin pogut preveure, la direcció de l'activitat, sobre el terreny on s'ha d'efectuar l'excursió, podrà decidir la conveniència o no d'efectuar la excursió o de neutralitzar (retallar) una part de l'itinerari. Si és possible hi haurà una activitat alternativa per la zona de l'excursió.

13.- S'ha de portar roba adequada al lloc de l'excursió i al clima, calçat (botes) per a caminar per muntanya, protecció pel cap i crema de protecció solar.

14.- La sortida dels autocars s'efectuarà amb puntualitat i amb el màxim respecte a l'horari establert. Es necessari presentar-se en el punt de sortida dels autocars amb temps suficient per poder verificar la relació d'assistents.

15.- El fet de no presentar-se en el lloc i/o a l'hora de sortida implica la pèrdua de tots els drets i de tota possibilitat de reclamació.

16.- L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que es puguin produir els assistents pel no compliment de les normes establertes i/o de les indicacions que es puguin donar en el decurs de l’activitat. La direcció de la excursió podrà no autoritzar la participació de les persones que el seu equipament o que les seves condicions físiques no es corresponguin als mínims que la excursió requereix.

17.- El sol fet d'inscriure's a l'activitat representa l'acceptació d'aqueta normativa.

18.- Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa serà resolt per la direcció de la excursió.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:
Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona.-- asenexba@euro-senders.com