CAT ES EN

Dos dies per caminar a Barcelona

17 i 18 d'octubre del 2020

Itineraris de 20, 30 i 40 Km, molt interessants, que ens permetran conèixer la ciutat de Barcelona i les seves rodalies.

ATENCIÓ: LA CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA DEL 2020 SERÀ ELS DIES 17 i 18 D'OCTUBREDOS DIES PER CAMINAR A BARCELONA

Caminada Internacional de Barcelona (IML WA i IVV)

Barnatresc Internacional + MARXA NÒRDICA

AQUEST ÉS EL WEB OFICIAL DE LA CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA

L'ÚNICA QUE CONTÉ TOTA LA INFORMACIÓ OFICIAL, REAL i ACTUALITZADA D'AQUESTA ACTIVITAT
LA CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA ÉS L'ÚNICA CAMINADA DE L'ESTAT ESPANYOL QUE FORMA PART DE LA IML WA
Codi QR
Si vols tenir accés a aquesta pàgina des del teu telèfon mòbil en qualsevol moment escaneja aquest codi
FITXA TÈCNICA

Accés al punt d'inici/final

- Itineraris: El primer dia hi ha 2 itineraris senyalitzats (20 i 30 km) i el segon dia n'hi ha tres (20,30 i 40 km).
Cada dia també hi ha un itinerari senyalitzat del Barnatresc Internacional (d'uns 10 km aprox.).
(La dimensió real de cada itinerari figura a la fitxa corresponent en aquesta pàgina)

- Tipus de terreny: Els itineraris combinen trams urbans i trams rurals de dimensions variables.

- Desnivells: En alguns itineraris el desnivell acumulat previst, de pujada i de baixada, és considerable: cal consultar els perfils de desnivells que acompanyen el mapa de cada itinerari.

- Recorregut dels itineraris: Figura al mapa corresponent a cada itinerari, dins de la guia oficial, amb indicació dels avituallaments, controls, etc.

- Controls de pas, avituallaments, serveis i assistència sanitària:
S'estableixen a tots els itineraris i figuren en la informació que es lliurarà als participants. Hi ha uns horaris establerts per a cadascun d'ells.

NOTA: El mal temps i/o la pluja no seran motiu de suspensió o d'ajornament de la caminada, tot i que si hi ha una causa de força major, encara que sigui a última hora, es podrà anul·lar o modificar algun itinerari o algun tram dels itineraris previstos.

Punt d'inici/final
Mapa de situaciÓ i accessos

Cliqueu sobre el mapa per ampliar-lo


Mapa de situació

LLOC:
Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu)

Horaris CIB
DIA 17
Itinerari de 20 km: de 07:00 a 08:00 h
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 08:00 h

DIA 18
Itinerari de 20 km: de 07:30 a 08:00 h.
Itinerari de 30 km: de 06:30 a 07:00 h (sortida dels autocars del carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu).
Itinerari de 40 km: de 06:00 a 06:30 h (sortida dels autocars del carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu).

Horari d'arribada:
Tots els itineraris de la CIB tenen el límit d'arribada a les 18:00 h.

NOTES:
- Els membres de la IML d'edat superior als 70 anys i els menors de 10 anys, si ho desitgen, poden fer els itineraris del Barnatresc Internacional que es poden ajustar a uns 10 km aprox. ja que, segons la normativa de la IML, els seran vàlids per obtenir el control d'assistència en el seu passaport de la IML. Aquestes persones han de fer la inscripció com si fessin els itineraris de 20 o 30 km i abonar l'import establert.
- Els posseïdors del carnet Barnatresc poden efectuar els itineraris de 20, 30 i 40 km de la CIB com si fossin caminades del Barnatresc sense drets d'inscripció (vegeu nota a l'apartat del Barnatresc i a la normativa de la CIB).

Horaris BARNATRESC INTERNACIONAL
Horari de sortida del Barnatresc Internacional

Cada dia entre les 9:00 i les 9:30

Horari límit d'arribada del Barnatresc Internacional
Cada dia a les 13:00 hores

 

INSCRIPCIONS
Solament es poden fer inscripcions individuals

Per internet

De l'1 de setembre al 15 d'octubre del 2020 a les 21 hores.
L'accés al formulari d'inscripcions està tancat

Procediment a seguir:

Un cop omplert el formulari d'inscripció i efectuat el pagament corresponent rebreu un correu electrònic de Paypal (també si es paga amb Visa, Master Car, etc.) en el que es confirma la inscripció i el pagament efectuat.
Tutorial per procedir al pagament de la inscripció amb targeta de crèdit CLICAR AQUÍ
Cas de no rebre's aquest document cal enviar un correu electrònic (abans de les 21 hores del dia 15 d'octubre) a l'adreça: caminba@euro-senders.com per confirmar que la inscripció realment s'ha realitzat.
Abans de l'inici de la caminada s'ha de recollir a l'Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona full de Control i la guia de la caminada amb els mapes
Per recollir la documentació de la caminada caldrà presentar el document de Paypal esmentat.
És imprescindible recollir el full de Control, ja que s'haurà de presentar per a llegir-ne el codi de barres a la sortida, als diferents controls que hi ha als itineraris i a l'arribada de la caminada.
Aquestes lectures/enregistraments seran l'acreditació d'haver fet un itinerari de 20, 30 o 40 km, la qual cosa donarà accés al diploma i/o medalla corresponent, al registre de l'activitat als membres de la IML o de la IVV i per a la consecució del Màster CIB.
La confirmació d'inscripció i de pagament a Paypal és un procediment mecànic que es genera de forma automàtica. Per aquest motiu, cal tenir en compte que hi ha servidors d'internet que identifiquen aquests correus de resposta com a "correu brossa o correu no desitjat" i els deriven a una carpeta que no queda a la vista. Cas de no rebre's la confirmació esmentada, abans de fer la reclamació, cal mirar la carpeta indicada del servidor personal.
Si seguidament a efectuar la inscripció i després de consultar la carpeta de "correu no desitjat" es constata que no s'ha rebut la confirmació esmentada NO S'HA D'ESPERAR per informar d'aquest fet i cal trametre seguidament un missatge a l'adreça indicada. Ni s'ha d'esperar a solucionar el problema de forma presencial al punt d'inscripcions.

IMPORTANT: Si un cop efectuada la inscripció el/la participant decideix fer-hi algun canvi, en cap cas s'ha de fer una nova inscripció, el que s'ha de fer és trametre un correu electrònic a l'adreça: caminba@euro-senders.com indicant-hi totes les dades personals del/de la participant i el canvi que es vol fer. Aquesta adreça de correu electrònic no es pot utilitzar per fer cap tipus d'inscripció, solament és per a informar de canvis o per demanar informació.

INSCRIPCIONS Personalment

Es podran realitzar inscripcions presencials a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu)

Itineraris del dia 17:
Les inscripcions es podran realitzar el dia 16 d'octubre de les 17 a les 20 hores i el dia 17 fins a l'hora de tancament de la sortida de l'itinerari que es faci. 

Itineraris del dia 18:
- Les inscripcions a l'itinerari de 20 km es podrà fer el dia 16 d'octubre de les 17 a les 20 hores, el dia 17 fins a les 8 hores i el dia 18 fins a l'hora de tancament de la sortida.
- Les inscripcions als itineraris de 30 i 40 km es podran realitzar el dia 16 d'octubre de les 17 a les 20 hores i el dia 17 fins a les 8 h del matí.


IMPORT DE LA INSCRIPCiÓ

Efectuada i pagada per internet (Paypal) i (targeta de crèdit a través de Paypal): 15€ per persona.

Efectuada personalment:
20€ per persona.

Inclou: La participació a les dues jornades, els avituallaments establerts, el certificat de participació, la medalla (en la primera participació), el distintiu anual i la documentació necessària per poder efectuar les caminades.

Desplaçaments a l'inici dels itineraris de 30 i 40 km del dia 18

Per a realitzar aquests itineraris no és imprescindible efectuar el desplaçament fins al punt d’inici de la caminada amb l’autocar que proporciona l’organització. 
Les persones inscrites es podran desplaçar pel seu compte al punt d’inici de la caminada. Hauran de tenir en compte que l’organització no els podrà facilitar el retorn al punt d’inici de la caminada per recollir, si és el cas, el vehicle amb que s’hi hagin desplaçat.
Les persones que ho desitgin podran efectuar la reserva de plaça per als autocars que l’organització posarà a la seva disposició per al desplaçament a l’inici dels itineraris de 30 i 40 km del dia 18. El desplaçament en autocar comportarà l’abonament de 9€ addicionals als drets d’inscripció (15+9 o 20+9) per cobrir el cost dels autocars.
L’abonament dels 9€ per tenir accés l’autocar s’haurà de fer en el moment de realitzar la inscripció (tant si és per internet como si és presencial), aquesta inscripció es tancarà a las 8 del matí del dia 17. 
L’organització no pot garantir la plaça d’autocar a qui no s’hagi inscrit en el termini i la forma establerts.

Els autocars de l'itinerari de 40 km del dia 18 sortiran cap al coll de can Bordoi entre les 6:00 i les 6:30 h
Els autocars de l'itinerari de 30 km del dia 18 sortiran cap al coll de Sant Bartomeu de Cabanes entre les 6:30 i les 7:00 h
En els dos casos els autocars sortiran del carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu)

Els participants podran recollir la documentació de qualsevol dels itineraris el dia 16 de les 17:00 a les 20:00 h i el dia 17 fins abans de la sortida de la caminada corresponent a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, el dia 18 per l'itinerari de 20 km fins abans de la seva sortida i dels itineraris de 30 i 40 km a peu d'autocar a l'hora de sortida.

 

INICI

BARNATRESC INTERNACIONAL + MARXA NÒRDICA

Els itineraris del Barnatresc Internacional dels dos dies, per formar part del calendari anual Barnatresc, tenen el funcionament propi de les caminades d'aquest calendari:

- No hi ha inscripció prèvia, ni es paguen drets d'inscripció
- Per participar al Barnatresc cal estar en possessió del carnet oficial d'aquesta activitat.
- Per considerar vàlida una participació al Barnatresc cal que s'hagi llegit el codi de barres del carnet en els lectors situats a la sortida, als controls de pas i a l'arribada.


COM ACONSEGUIR EL CARNET BARNATRESC

1) Les persones que no han participat mai a les caminades del Barnatresc solament han d’acudir al lloc i hora de sortida i facilitar totes les seves dades personals al punt d’inscripcions, on una persona omplirà l’imprès corresponent i li facilitarà el carnet del Barnatresc. A la sortida se li facilitarà el mapa i la informació de la caminada.

2) Les persones que han participat en altres caminades del Barnatresc però que a la sortida no porten el carnet (tant si l’han perdut, extraviat o deixat a casa) han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no han participat mai.
CALDRÀ que aquestes persones tinguin en compte que el carnet nou significa la anul·lació del vell a la base de dades i que, per tant, a partir d'aquest moment solament hauran de fer servir el carnet nou; altrament no quedarà constància de la seva participació encara que se'ls hagi llegit el codi de barres del carnet en tots els casos que calgui.

- L’obtenció del carnet Barnatresc està limitada a les persones domiciliades a l’Estat espanyol i amb nacionalitat espanyola.
- El carnet del Barnatresc es facilitarà el dia 16 de les 17 a les 20 hores i el dia 17 de les 8:30 a les 10 hores a  l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu), també  es facilitarà, cada dia, a la sortida de las caminades del Barnatresc.
- El carnet del Barnatresc es pot demanar per internet al web: www.euro-senders.com/barnatresc “propera caminada”
- El carnet del Barnatresc no és d'un sol ús, el que es lliura als/les participants s'ha d'usar en totes les participacions posteriors.

Com es va establir a l'edició del 2019, els posseïdors del carnet Barnatresc podran realitzar els itineraris de 20 o 30 km del primer dia i els itineraris de 20, 30 o 40 km del segon dia de la Caminada Internacional de Barcelona sense abonar l’import de la inscripció.
Això els representarà que aquestes participacions (siguin una o dues)  els comptin com si haguessin fet itineraris del Barnatresc en el còmput establert per a l’obtenció del pin anual corresponent.
També els permet obtenir el diploma corresponent i la medalla de record de la caminada en les condicions establertes en la normativa vigent de la CIB.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE CONSULTEU LA NORMATIVA ESTABLERTA PER AQUESTA NOVETAT: CLIQUEU AQUÍ

Com a novetat d'aquest any en les caminades del Barnatresc Internacional hi haurà la possibilitat de practicar la marxa nòrdica simultàniament als itineraris del Barnatresc Internacional.

VOLS PRACTICAR LA MARXA NÒRDICA?
Si vols conèixer aquesta nova modalitat de caminar veniu a aquesta caminada del Barnatresc i us proporcionarem gratuïtament uns bastons i un monitor que us donarà les indicacions de com es practica i us acompanyarà al llarg de la caminada.
Per rebre les indicacions de l’instructor titulat i per recollir els bastons de la organització heu de venir a les 8 del matí i haureu de deixar una fotocòpia del vostre DNI o carnet de conduir de dipòsit.
El nombre de bastons està limitat a 100 i s'adjudicaran per rigorós ordre d’arribada.
Recordeu que per participar a les caminades és imprescindible estar en possessió del carnet del Barnatresc, si no el teniu, o us l’heu deixat a casa, o l’heu perdut abans d’iniciar la caminada haureu d’acudir al punt d’inscripcions on una persona reomplirà l’imprès corresponent i us facilitarà el carnet i la documentació de la caminada.

Per a més informació CLICAR AQUÍ

GUIA i MAPA DE LA CAMINADA

La guia de la caminada amb mapes inclosos són tota la informació que cal per poder realitzar les caminades.
Els inscrits per internet hauran de recollir-la abans d'iniciar la caminada al punt on es fan les inscripcions.
Els inscrits personalment la recolliran en el moment de la inscripció.

full DE Control i identificador

L'identificador és una funda de plàstic amb una cinta per penjar-la del coll que permet portar còmodament el full de Control.
El full de Control és imprescindible per participar a tots els itineraris i serveix per acreditar el pas pels controls establerts.
El mateix full de Control serveix per als dos dies.

- Els participants inscrits a través d'internet l'han de recollir, juntament amb la guia, els dies 16, 17 i 18 d'octubre en els horaris establerts a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu) o a peu d'autocar el dia 18 en el punt de sortida.
- Els participants que s'inscriguin personalment el recolliran en el moment de la inscripció.

REGISTRE DE L'ACTIVITAT COM A MEMBRE DE LA IML WA

Segons la normativa vigent de la IML WA, per obtenir el segell que justifiqui la participació a la CIB cal:

• Que cada participant presenti el full de Control amb les acreditacions d’haver passat per tots els controls establerts en els itineraris de com a mínim 20 km dels dos dies de la caminada (amb l'excepció establerta dels majors de 70 anys).
• Que el nom que figuri al full de Control coincideixi amb el nom que figuri al passaport de la IML.
• Que aquesta documentació sigui presentada per cada un dels caminadors personalment.
• Que al passaport de la IML hi hagi la fotografia del caminador, en el cas contrari caldrà presentar un document d’identificació personal.
L’obtenció dels segells justificants de participació en el passaport de la IML WA permet l’obtenció de les diferents versions de medalles i de certificats que emet la IML WA com a premis i incentius a la participació a les caminades que formen part del calendari anual de la IML WA.

AVITUALLAMENTS I CONTROLS DE PAS


En diferents punts dels itineraris s'establiran controls de pas i servei d'avituallament.
Com que per alguns itineraris no hi ha inscripció prèvia o degut a que la inscripció es pot fer fins al moment de la sortida, l'organització no pot saber amb anticipació i exactitud el nombre concret de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s'efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. 
El servei d'avituallament no pretén ser un substitut de les necessitats nutricionals dels participants, cal que cada participant faci la seva pròpia previsió de menjar i beguda segons les seves particulars necessitats nutricionals.
El que es dóna repartit al llarg dels itineraris, a més de beguda, és: fruita, xocolata, fruits secs, etc. que en cap cas constitueixen un àpat i són purament ingestes de manteniment.

Aquest és un sistema molt més higiènic, que no ofereix dificultats per beure a les persones i és més respectuós amb el medi ambient.
Es demana als participants/tes que vagin equipats amb cantimplora, got o qualsevol altre recipient per poder recollir l’aigua.
De totes maneres, a les persones que no vagin equipades amb algun recipient se’ls facilitarà un got fet de matèria compostable que s’haurà de tirar al contenidor d’"orgànic".

 

INICI

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

A la sortida/arribada i a diferents punts dels itineraris se situaran serveis sanitaris per atendre els participants que ho necessitin.
També hi haurà ambulàncies que donaran suport als sanitaris.
Per qualsevol incidència que es pugui produir en el decurs de les activitats els participants poden trucar als tels. 609 057 181 i 616 672 173.

INICI

MEDALLES / RECORD

A partir del 2013 el primer cop que es participi a la CIB es lliura una medalla i un distintiu anual (barreta) als participants que hagin efectuat dos itineraris de la CIB
En posteriors participacions se’ls lliurarà solament el distintiu anual (barreta).
La barreta anual, pels seus extrems, es pot ajustar a la part de roba de la medalla de manera que quedi visible l’any de participació i en la mateixa medalla es poden incorporar les barretes corresponents a participacions posteriors.
Per recollir la medalla i/o el distintiu anual (barreta) cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat per tots els controls establerts.

DIPLOMA

Cada dia, a l'arribada, es lliurarà el diploma corresponent als participants que hagin efectuat el recorregut de 20, 30 o 40 km; cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.


MÀSTER CIB

A partir del 2013 s’institueix aquest reconeixement a les persones que hagin demostrat la seva constància en la participació a la CIB a partir d'aquesta edició. No té caràcter retrospectiu.
A partir del 2013, quan el caminant hagi completat tres participacions anuals, seguides o alternes, tindrà dret a l’obtenció del títol de Màster CIB. Se li lliurarà un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització de la CIB, a l’arribada del caminador/a.
Es considerarà com a participació la realització, com a mínim, d'un itinerari de 20 o un de 30 km o un de 40 km en qualsevol dels dos dies de la CIB. Per a recollir el diploma serà imprescindible presentar el registre de participació o documents acreditatius d’haver fet el mínim de tres participacions establert.
S'obrirà un registre dels certificats de Màster CIB atorgats que es farà públic a través d'aquest web oficial.

Registre de participació: Els participants que hagin efectuat, com a mínim, un itinerari de 20 o de 30 o de 40 km en qualsevol dels dos dies de la CIB se’ls lliurarà el Registre de Participació; per a recollir aquest document caldrà presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.
En aquest registre es podran fer constar les futures participacions del caminador.

PER CONSULTAR EL REGISTRE DE CERTIFICATS MÀSTER ATORGATS CLICAR AQUÍ

INICI
ITINERARIS DIA 17 D'OCTUBRE DIA 17

CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida: de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada: 
18:00 h 
Longitud: 
32,600 km 
Durada aproximada:
 8 hores
Control de pas i avituallament (CPA): Coll d'en Fotjà (08:00-11:00 h), Can Coll (09:00-12:00 h) i Camí de Cal Borni (09:00-13:00 h).

Itinerari previst: Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#), pl. Can Fabra, pl. Ramon Riera, pl. Orfila, pg. Torras i Bages, c. Joan Torras, c. Fernando Pessoa, pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat, c. Mireia, pont de Sarajevo, c. Sa Tuna, Pas Antonio Cuadrillero, c. Aiguablava, pg. Bosc de Roquetes (separació Barnatresc), camí de les Quatre Estacions, c. Riudecanyes, mirador de Torre Baró (), carretera Alta de les Roquetes, Torre Baró, coll de Canyelles, carretera Alta de Roquetes, can Rius, can Ferrer, turó d'en Gras, coll d'en Fotja (CPA)(separació de l'itinerari de 20 km), serra d'en Ferrer, torrent de Sant Iscle, Sant Iscle de les Feixes, can Catà (2), àrea de lleure del torrent de can Coll (CPA), Patronat Flor de Maig, coll de la Torrefera, can Borrell (3), Sant Medir (4), Vista Rica (unió amb l'itinerari de 20 km), carretera del Tibidabo (BV-1418), accés can Borni (CPA), c. Garriguella, c. Siurana, c. Roses, carretera de les Aigües, c. Trullols, c. Navata, c. Canaan, pg. de la Vall d'Hebron (5), c. Coll i Alentorn, pl. de la Clota, av. Cardenal Vidal i Barraquer, Els Mistos (6), av. Cardenal Vidal i Barraquer, pl. Botticelli, c. Rembrandt, pg. de Valldaura, pl. Karl Marx, parc Central de Nou Barris (7), c. Lorena, pg. de Verdum, pl. República, c. Garrofers, c. Rosselló-Pòrcel, parc Can Dragó (8), av. Meridina, c. Riera de Sant Andreu, c. Rubén Dario, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#).

Perfil de desnivells de l'itinerari.  


CIB - ITINERARI 20 KM


Hora de sortida: de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada: 
18:00 h
Longitud: 22,700 km
Durada aproximada:
 6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): 
Coll d'en Fotjà (08:00-11:00 h) i Camí de Cal Borni (09:00-13:00 h).

Itinerari previst: Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#), pl. Can Fabra, pl. Ramon Riera, pl. Orfila, pg. Torras i Bages, c. Joan Torras, c. Fernando Pessoa, pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat, c. Mireia, pont de Sarajevo, c. Sa Tuna, Pas Antonio Cuadrillero, c. Aiguablava, pg. Bosc de Roquetes, camí de les Quatre Estacions, c. Riudecanyes, mirador de Torre Baró (1), carretera Alta de les Roquetes, Torre Baró, coll de Canyelles, carretera Alta de Roquetes, can Rius, can Ferrer, turó d'en Gras, coll d'en Fotja (CPA)(separació de l'itinerari de de 30 km), portell de Valldaura, coll de la Magarola (2), Vista Rica (395 m)(unió amb l'itinerari de 30 km), carretera del Tibidabo (BV-1418), camí de can Borni (CPA), c. Garriguella, c. Siurana, c. Roses, carretera de les Aigües, c. Trullols, c. Navata, c. Canaan, pg. de la Vall d'Hebron (3), c. Coll i Alentorn, pl. de la Clota, av. Cardenal Vidal i Barraquer, Els Mistos (4), av. Cardenal Vidal i Barraquer, pl. Botticelli, c. Rembrandt, pg. de Valldaura, pl. Karl Marx, parc Central de Nou Barris (5), c. Lorena, pg. de Verdum, pl. República, c. Garrofers, c. Rosselló-Pòrcel, parc Can Dragó (6), av. Meridina, c. Riera de Sant Andreu, c. Rubén Dario, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#). 

Perfil de desnivells de l'itinerari


BARNATRESC - INTERNACIONALHora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h 
Hora límit d'arribada: 
13:00 h 
Longitud: 
10,500 km 
Durada aproximada: 
3:00 hores
Control de pas i avituallament (CPA): Plaça de les Roquetes (10:00-12:00 h).    

Itinerari previst: Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#), c. Sant Adrià, riba dreta del riu Besòs (1), pont de Santa Coloma, pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat Vella (2), via Bàrcino, c. Madriguera, pl. Trinitat, c. Mireia, pont de Saragevo, c. sa Tuna, pg. Antoni Quadrillero, c. Aiguablava, c. Portlligat, pg. Bosc de Roquetes, parc del Pla de Fornells, pg. Antaviana, pl. de les Roquetes (CPA), c. Ballot, c. Mina de la Ciutat, c. Alcàntara, c. Artesania, via Favència, pl. Karl Marx, parc Central de Nou Barris (3), c. Lorena, pg. Verdum, pl. República, c. Garrofers, c. Rosselló-Pòrcel, parc Can Dragó (4),av. Meridina, c. Riera de Sant Andreu, c. Rubén Dario, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#). 

 Perfil de desnivells de l'itinerari.  INICI

ITINERARIS DIA 18 D'OCTUBRE

 

CIB - ITINERARI 40 KM

Hora de sortida (autocar): de les 6:00 a les 6:30 h
Hora límit d'arribada: 18:00 h
Longitud: 42,500.
Durada aproximada:10:300 h aprox.
Controls de pas i avituallament (CPA): Coll de Parpers (8:30-10:00) Roca d'en Toni (08:30-12:00 h), Alella Park (09:00-13:00 h) i Sant Jeroni de la Murtra (11:30-15:00 h).

Itinerari previst: Carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu)  (tram neutralitzat amb autocar), coll de Can Bordoi (#), Urb. Turó dels Castellans, coll de Parpers (CPA) (1), Camí de Parpers a Orrius, pista a la dreta, bosc de Can Païssa, coll de Sant Bartomeu de Cabanyes (2)(unió itinerari 30 km), can Tarrascó, cal Camat Vell, la Roca d'en Toni (3)(CPA), coll de Cal Boquet, can Bernadó, mirador de la Cornisa (4), coll de Can Gurguí, coll de Clau, coll de Pau Arenes, coll de la Font de Cera, Alella Park (CPA) (5), coll de Galceran, colònia Bosc, coll de Montalegre (6), alberg La Conreria, bosc de la Font de les Monges, roques de Poca-roba, carretera dels Germans Trias i Pujol, hospital Universitari Trias i Pujol (7), torrent de l’Amigó, carretera BV-5011, mas Oliver, camí de la Carrerada, riera del Canyet, Camí ca l’Amigó (8), (unió amb itinerari de 20 km), Camí del Monestir, monestir de Sant Jeroni de la Murtra (9) (CPA), accés al complex Esportiu Torribera (10), complex Esportiu Torribera, c. Castella, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (11), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma, pg. Santa Coloma, pg. Salsareda, pont de can Peixauret, pg. Salsareda, pont del Molinet, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#).CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida (autocar): de les 6:30 a les 7:00 h
Hora límit d'arribada: 18:00 h
Longitud: 30,500 km 
Durada aproximada: 8 hores.
Controls de pas i avituallament (CPA): Roca d'en Toni (08:30-12:00 h), Alella Park (09:00-13:00 h) i Sant Jeroni de la Murtra (11:30-15:00 h).

Itinerari previst: Carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu) (tram neutralitzat amb autocar), coll de Sant Bartomeu de Cabanyes (La Roca del Vallès) (#) (inici del tram a peu i unió amb l'itinerari de 40 km) (1), can Tarrascó, cal Camat Vell, la Roca d'en Toni (CPA) (2), coll de Cal Boquet, can Bernadó, mirador de la Cornisa (3), coll de Can Gurguí, coll de Clau, coll de Pau Arenes, coll de la Font de Cera, Alella Park (4) (CPA), coll de Galceran, colònia Bosc, coll de Montalegre (5), alberg La Conreria, bosc de la Font de les Monges, roques de Poca-roba, carretera dels Germans Trias i Pujol, hospital Universitari Trias i Pujol (6), torrent de l’Amigó, carretera BV-5011, mas Oliver, camí de la Carrerada, riera del Canyet, Camí ca l’Amigó (7), (unió amb itinerari de 20 km), Camí del Monestir, monestir de Sant Jeroni de la Murtra (8) (CPA), accés al complex Esportiu Torribera (9), complex Esportiu Torribera, c. Castella, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (10), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma, pg. Santa Coloma, pg. Salsareda, pont de can Peixauret, pg. Salsareda, pont del Molinet, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#).

Perfil dels desnivells de l'itinerari


CIB - ITINERARI 20 KM

Hora de sortida: de les 7:30 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada:
 18:00 h
Longitud: 20,900 km 
Durada aproximada: 6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): pl. Rosa dels Vents (Badalona) (09:30-12:00 h) i Sant Jeroni de la Murtra (11:30-15:00 h).

Itinerari previst: Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, c. Sant Adrià, pont del Molinet, parc del Molinet (1), pl. Salvador Dalí, av. Pius XII, av. Marquès Sant Mori, rotonda, parc del Turó d’en Caritg (2), pont sobre la C-31, c. Ramon Llull, Palau Municipal d’Esports de Badalona, c. Ponent, c. Indústria, pl. Vaixell Maria Assumpta, pont sobre el ferrocarril, pl. del Pati de Vela, pg. Marítim de Badalona, pont del Petroli (pantalà) (3), pl. Rosa dels Vents (CPA), pg. Marítim de Badalona, barques de Pescadors (4), pas sota les vies del tren, c. Prim, c. Germà Juli, Via Augusta, plaça/parc Pompeu Fabra (5), av. Martí Pujol, pas sota la C-31, av. Martí Pujol, pas sota la B-20, riera Canyet, camí ca l’Amigó (unió amb itineraris de 30 i 40 km), camí del Monestir, Bifurcació (6), monestir de Sant Jeroni de la Murtra (7) (CPA) accés al complex Esportiu Torribera (8), (unió amb itinerari Barnatresc Internacional), complex Esportiu Torribera, c. Castella, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (9), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma, pg. Santa Coloma, pg. Salsareda, pont de can Peixauret, pg. Salsareda, pont del Molinet, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#).

Perfil dels desnivells de l'itinerari


BARNATRESC INTERNACIONAL

Hora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h 
Hora límit d'arribada: 
13:00 h 
Longitud: 13,700 km
Durada aproximada:
 3 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): Pg. Marítim Mar Bella (10:30-12:00 h).

Itinerari previst: Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#), c. Sant Adrià, c. Gran de Sant Andreu, parc de la Pegaso (1), c. Pegàs, c. Concepción Arenal, c. Olesa, pg. Maragall, c. Sant Antoni M. Claret, Hospital de Sant Pau (2), av. Gaudí, Sagrada Família (3), c. Marina, av. Diagonal, pl. Glòries Catalanes, torre AGBAR (4) av. diagonal, pg. Poblenou, pg. Marítim Mar Bella (CPA), platja de Llevant, Fòrum (5), Pg. Prim, Gran Via Corts Catalanes, c. Agricultura, Sant Martí de Provençals (6), pont del Treball Digne, c. Clara Zetkin, c. Sagrera, c. Gran de Sant Andreu, c. Sant Adrià i Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats (#).

Perfil dels desnivells de l'itinerariINICI

SenyalitzaciÓ

Consta de FLETXES i de CINTES DE PLÀSTIC.

El color de la fletxa o de la cinta és el corresponent a cada dimensió dels itineraris:


Verd: Barnatresc

Blau: 20 km

Vermell: 30 km

Negre: 40 km

Als trams situats dins el perímetre de Parc Natural de Collserola la senyalització és a base de plaques metàl·liques situades als pals indicadors del propi parc; la imatge de les plaques és la mateixa o molt semblant a les fletxes de plàstic però en una versió més reduïda adaptada als pals indicadors.Als controls de pas i avituallament se situen plafons amb un mapa amb la situació del control que informen del punt on s'està, de la distància que falta per acabar l'itinerari i dels serveis que hi ha en el control.

 

 

INICI

Desfilada de banderes - Acte d'Inuaguració - Festa de la Caminada - Acte de Cloenda

La desfilada de Banderes s'iniciarà a les 16:00 hores a la plaça Orfila i anirà cap al Recinte Fabra i Coats on s’arribarà a les 16:15 h aprox.
L' Acte d'Inauguració serà a les 16:30 hores al Recinte Fabra i Coats, amb l'actuació del cor Tesalia.
La  Festa de la Caminada s'efectuarà a la zona d'arribada, al Recinte Fabra i Coats, entre les 12 i les 14 hores dels dies 17 i 18 d'octubre.
L'Acte de Cloenda s'efectuarà al Recinte Fabra i Coats el dia 18 d'octubre després de la Festa de la Camin
ada.

MÉS INFORMACIÓlogo_cib.jpg
Associació d'Entitats Excursionistes de Barcelonès
Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona
Tel.: +34 609 057 181 (de l'1 de setembre al 3 d'octubre, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h)
caminba@euro-senders.com | http// www.euro-senders.com/internacional.


INICI

RESERVES D'ALLOTJAMENT A BARCELONA

Per obtenir informació de l'oferta d'allotjament la ciutat, així com per a efectuar reserves en hotels, pensions, aparthotels, albergs, càmpings, residències d'estudiants, etc., cal posar-se en contacte amb

bturisme.gifTel. 932 853 834 (trucada nacional)
Tel: +34 93 368 9730 (trucada internacional)
teltur@barcelonaturisme.com
www.barcelonaturisme.com
www.hotelsbcn.com

ORGANITZACIÓ
Patrocini

Voluntariat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
 

INICI