CAT ES EN

Dos dies per caminar a Barcelona

5 i 6 d'octubre del 2019

Itineraris de 20, 30 i 40 Km, molt interessants, que ens permetran conèixer la ciutat de Barcelona i les seves rodalies.

INCRIPCIÓ INDIVIDUAL CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA - 5 i 6 d'octubre de 2019

Itineraris de 20, 30 i 40km molt interessants que permetran conèixer la ciutat de Barcelona i les seves rodalies.

 

Cognoms
Nom
Data de naixement (exemple 14/08/1965)
Sexe
Home Dona
Adreça (carrer, núm, pis...)
Codi postal
Població
País
Telèfon
E-mail
E-mail
Introdueixi e-mail de nou
Caminador de la IML sí   no
La meva participació serà: Dia 5 d'octubre
30 km 20 km No Participo
Dia 6 d'octubre
40 km 30 km 20 km No Participo
Drets d'inscripció:
15€ per persona (la participació als ’itineraris de 30 i 40 km del segon dia representa un cost addicional de 8€ pel desplaçament amb autocar al punt d’inici de la caminada).

Procediment a seguir:

- Un cop reomplert el formulari d'inscripció i efectuat el pagament corresponent rebreu un correu electrònic de Paypal (també si es paga amb Visa, Master Car, etc.) en el que es confirma la inscripció i el pagament efectuat.

Cas de no rebre's aquest document cal enviar un correu electrònic (abans de les 21 hores del dia 3 d'octubre) a l'adreça: caminba@euro-senders.com per confirmar que la inscripció realment s'ha realitzat.

- Abans de l'inici de la caminada s'ha de recollir l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants el full de Control i la guia de la caminada amb els mapes. Per a recollir la documentació de la caminada caldrà presentar el document de Paypal esmentat.

- Abans de l'inici de la caminada haureu de recollir al Punt de sortida o a peu d’autocar el full de Control, el mapa o mapes i la guia de la caminada. Haureu de presentar un qualsevol dels dos correus electrònics que acrediti la vostra inscripció.

- És imprescindible recollir el full de Control, ja que l'heu de presentar a la sortida i a l'arribada de la caminada per tal que en llegeixin el codi de barres i també us servirà per enregistrar el vostre pas pels diferents controls que hi ha als itineraris.

- Aquestes lectures i enregistraments seran l'acreditació d'haver fet un itinerari de 20, de 30 km o de 40 km, la qual cosa us donarà accés al diploma i/o medalla corresponent i al registre de l'activitat com a membre de la IML o de la IVV.

- Si en realitzar la inscripció per internet es produeix alguna anomalia i/o no es rep el correu electrònic de confirmació de la inscripció cal enviar un correu electrònica a l'adreça:

caminba@euro-senders.com tot indicant les dades de la persona inscrita i l'anomalia ocorreguda.

- La confirmació del pagament és un procediment mecànic que es genera de forma automàtica. Per aquest motiu, cal tenir en compte que hi ha servidors d'internet que identifiquen aquests correus de resposta com a "correu no desitjat" i els deriven a una carpeta que no queda a la vista. Cas de no rebre el correu de resposta a la inscripció, abans de fer la reclamació, cal mirar la carpeta indicada del servidor personal.

- Si seguidament a efectuar la inscripció i després de consultar la carpeta de "correu no desitjat" es constata que no s'ha rebut la resposta NO S'HA D'ESPERAR per informar d'aquest fet i cal trametre seguidament un missatge a l'adreça indicada. No s'ha d'esperar a solucionar el problema de forma presencial al punt d'inscripcions.

 

Normativa de protecció de dades


D’acord amb la normativa de protecció de dades vigent us informem que les vostres dades personals que en faciliteu en inscriure-us a la Caminada Internacional de Barcelona seran tractades d'acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la llei i emmagatzemades en un arxiu digital, el responsable del qual és Associació Caminada Internacional de Barcelona.

També us informem que les dades esmentades seran emprades per a donar curs a la vostra inscripció a la Caminada i també per a fer-vos arribar informació relacionada amb l'entitat, les seves activitats i els temes que hi estiguin relacionats.

El fet de cursar aquest formulari representa que consentiu expressament i autoritzeu l'Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès perquè utilitzi les vostres dades amb les finalitats exposades. Cas contrari, marqueu la casella prevista al peu d’aquesta nota.

Teniu dret a l'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a: Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès NIF: G-60858743. Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona asenexba@euro-senders.com

solament s'autoritza a emprar les dades per a la inscripció a la caminada