CAT ES EN

Dos dies per caminar a Barcelona

17 i 18 d'octubre del 2020

Itineraris de 20, 30 i 40 Km, molt interessants, que ens permetran conèixer la ciutat de Barcelona i les seves rodalies.

International Marching Leage - Walking Association

IML La International Marching League - Walking Association (IML-WA) és una organització que confecciona i coordina un calendari anual de caminades (IML) que s'efectuen a diferents països del món; aquestes caminades tenen una sèrie de característiques en comú i uns nivells de qualitat definits, tot amb la finalitat de difondre entre la ciutadania els beneficis saludables que comporta el caminar.
    
L'Associació Caminada Internacional de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, en el 2003 van iniciar les gestions necessàries perquè l'ACIB entrés a formar part de la IML-WA i perquè la Caminada Internacional de Barcelona s'incorporés al calendari de la IML-WA i, d'aquesta manera, potenciar la seva difusió per tot el món.

Després de complir amb els requeriment establerts, l'ACIB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el mes de juny del 2005 va trametre la seva proposta d'ingrés al Secretari General de la IML-WA per tal que fos inclosa a l'ordre del dia de l'assemblea anual d'aqueixa organització.

La IML-WA va cursar una invitació a l'ACIB per presentar la seva proposta oficialment a l'assemblea anual del 2005 que es va celebrar els dies 29 i 30 de setembre a Fulda (Alemanya). A aquesta assemblea assistí una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB – Enric Francès i Josep M. Jerez- i per tres membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona – Gabriel Arranz, Laura Peña i Joan García-.

En el decurs de l'assemblea, concretament el matí del dia 30 de setembre del 2005, va tenir lloc la presentació de la proposta d'ingrés formulada per l'ACIB i en finalitzar l'assemblea el Secretari General de la IML-WA va comunicar a la delegació catalana que la proposta havia estat acceptada a tràmit i que a partir d'aquell moment calia continuar el procés reglamentari previst per aconseguir la incorporació a la IML-WA com a membre de ple dret i per a incloure la CIB al calendari de la IML, els tràmits seguits a partir d'aquell moment han estat:

2006.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos delegats de la IML-WA, els quals van emetre un informe favorable sobre la caminada i la seva organització; malgrat això, i per motius no gens clars, l'ingrés de l'ACIB a la IML no va ser aprovat en l'assemblea d'aquell any a Vancouver (USA) a la qual va assistir un delegació de Barcelona composta per dos membres de la ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i por una membre de l'Institut Barcelona Esports -Laura Peña-. La decisió sobre la proposta quedà posposada fins a l'assemblea de l'any següent.

2007.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos nous delegats de la IML-WA, els quals van emetre un nou informe favorable de la caminada i de la seva organització. Aquest informe va ser presentat a l'assemblea anual de la IML-WA celebrada a Arenzano (Itàlia) els dies 6 i 7 de setembre, a la qual van assistir una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i per dos membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona - Gabriel Arranz i Laura Peña.  
En el decurs de l'assemblea es va aprovar la proposta d'alta i l'ACIB va passar a ser membre de ple dret de la IML-WA i la Caminada Internacional de Barcelona ja es va incorporar al calendari de la IML des del 2007.

En el 2018 l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) va absorvir l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i la va substituir al si de la IML WA. Actualment l'AEEB continua essent l'única organització de l'estat Espanyol que forma part de la IML WA com a membre de ple dret. Per tant, la Caminada Internacional de Barcelona és l'única activitat de l'estat Espanyol que fora part del calendari de caminmades de la IML WA.

CALENDARI DE CAMINADES PREVIST

Regió europea
Localitat Pais  2020
Gibona          Israel               20/21 d'abril
Boras Suècia 25/26 d'abril
Blankenberge Bèlgica 02/03 de maig
Wellingborough   Gran Bretanya 09/10 de maig
Chantonnay França 21/24 de maig
Berna-Belp Suïssa 23/24 de maig
Diekirch Luxemburg 06/07 de juny
Viborg Dinamarca 27/28 de juny
Castlebar Irlanda 02/05 de juliol
Nimega Holanda 21/24 de juliol
Jurbarkas Lituània 01/02 d'agost
Vaasa   Finlàndia 07/09 d'agost
Verdal Noruega 29/30 d'agost
Arenzano Itàlia 12/13 de setembre
Seefeld Àustria 18/20 de setembre
Brno Txèquia 26/27 de setembre
Fulda Alemanya 03/04 d'octubre
Barcelona Catalunya  17/18 d'octubre

Regió Pan Pacífic
 Localitat   Pais  2020
Rotorua Nova Zelanda  14/15 de març
Canberra Austràlia 04/05 d'abril
Yatsushiro City Japó 08/10 de maig
Dailan Xina 16/17 de maig
Beijing Xina 12/13 de setembre
Arlington USA 17/18 d'octubre
Won - Ju Corea 24/25 d'octubre
Higashimatsuyama  Japó 01/03 de novembre
Taipei Xina 07/08 de novembre
Jogjakarta
Indonèsia 21/22 de novembre

Per a més informació sobre les caminades que actualment configuren el calendari de la IML-WA es pot consultar el web:http://www.imlwalking.org