cib

CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA
A partir del 22 de setembre del 2021, per acord de l’assemblea de l’entitat, l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) causat baixa a l’International Maching Leage Walking Association (IML WA) i a la Internationaler Volskssportverband (IVV).
Per tant, la Caminada Internacional de Barcelona no es tornarà a realitzar dins de cap d’aquestes dues organitzacions.

CAMINATA INTERNACIONAL DE BARCELONA
A partir del 22 de Septiembre del 2021, por acuerdo de la asamblea de la entidad, la Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) causa baja en la International Maching Leage Walking Association (IML WA) y en la Internationaler Volskssportverband (IVV).
Por lo tanto, la Caminada Internacional de Barcelona no se volverá a realizar dentro de ninguna de estas dos organizaciones.

INTERNATIONAL WALK OF BARCELONA
From September 22nd, 2021, the Associació d'Entitats Excursionsites del Barcelonès (AEEB) has decided in the Assembly of the club its deregistration from the International Marching League Walking Association (IML WA) and from the Internationaler Volkssportverband (IVV).
So, the International Walk of Barcelona will not be organised inside any of these organisations any more.
asenexba