DOS DIES PER CAMINAR A BARCELONA
11 i 12 d'octubre 2014 - Caminada Internacional de Barcelona (IML i IVV)
i BARNATRESC INTERNACIONAL

CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA 2014 BARRETA ANUAL

S’informa a les persones que no van poder recollir la barreta anual corresponent al 2014 que a partir del dia 9 de desembre poden passar-la a recollir a les oficines de l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi, 40 de Barcelona, situades a la part posterior de les piscines Picornell, a la muntanya de Montjuïc.
L’horari de recollida de les barretes és de les 9 a les 19 hores en dies laborables.
Cal presentar la justificació d’haver realitzat les dues caminades, segons la normativa, i una acreditació personal.
Les persones que van deixar les seves dades al final de la caminada la rebran al seu domicili.


FITXA TÈCNICA
Accés al poliesportiu

- Itineraris: Cada dia hi ha 2 itineraris senyalitzats, la qual cosa permet triar entre dues dimensions: 20 i 30 km aprox.

Cada dia també hi ha un itinerari senyalitzat del Barnatresc Internacional al qual poden optar els membres de la IML majors de 70 anys amb les mateixes condicions que si fessin els de 20 o 30 km.

- Tipus de terreny: Els itineraris combinen trams urbans i trams rurals de dimensions variables.

- Desnivells: En alguns itineraris el desnivell acumulat previst, de pujada i de baixada, és considerable: cal consultar els perfils de desnivells que acompanyen el mapa de cada itinerari.

- Inici i final: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, al costat del Parc de la Trinitat (Metro L1 Trinitat Vella) (Barcelona); llevat dels itineraris de 20 i 30 km del dia 12 que tenen el seu inici (autocar) al Parc de la Trinitat Vella, a la via Bàrcino, al davant de l'estació de metro Trinitat Vella (L-1).

- Recorregut dels itineraris: Figura al mapa corresponent a cada itinerari amb indicació dels avitualla-ments, controls, etc.

- Controls de pas, avituallaments, serveis i assistència sanitària: S'estableixen a tots els itineraris i figuren en la informació que es lliurarà als participants. Hi ha uns horaris establerts per a cada un d'ells.

NOTA: El mal temps i/o la pluja no seran motiu de suspensió o d'ajornament de la caminada, tot i que si hi ha una causa de força major, encara que sigui a última hora, es podrà anul·lar o modificar algun itinerari o algun tram dels itineraris previstos.

Horaris CIB
Inscripcions CIB
Barnatresc internacional
Mapa i guia
Full de Control
Avituallament
Serveis assistencials
Medalles
Diplomes
MASTER CIB
Itineraris dia 11
Itineraris dia 12
Senyalització
Festa de la Caminada
Més informació
Allotjament
Patrocini
Col·laboradors

Mapes de situació del poliesportiu  i accessos

Mapa de situació
Accés amb vehicle
Accés amb metro


LLOC:
Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, al costat del Parc de la Trinitat ( Barcelona ) Metro L1 (Trinitat Vella)  

Cliqueu sobre els mapes per ampliar-los


Horaris CIB (aquests itineraris no compten per al pin anual del Barnatresc)

Horari de sortida:

DIA 11
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 08:00 h
Itinerari de 20 km: de 07:00 a 08:00 h

DIA 12
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 07:30 h (sortida dels autocars del Parc de la Trinitat Vella, a la Via Bàrcino, enfront de la estació de metro Trinitat Vella (L-1).
Itinerari de 20 km: de 08:00 a 08:30 h (sortida dels autocars del Parc de la Trinitat Vella, a la Via Bàrcino, enfront de la estació de metro Trinitat Vella (L-1).

Horari d'arribada:

Tots els itineraris de la CIB tenen el límit d'arribada a les 17:00 h.

NOTA: Els membres de la IML amb edat superior als 70 anys, si ho desitgen, poden fer els itineraris del Barnatresc Internacional 10 km aprox. perque, segons la normativa de la IML, els seran vàlids per obtenir el control d'assistència en el seu passaport de la IML.
Aquestes persones han de fer la inscripció com si fessin els itineraris de 20 o 30 km i abonar l'import establert.
Els itineraris del Barnatresc Internacional tenen la sortida entre les 9:00 i les 9:30 de cada dia i el seu horari límit d'arribada és a les 13:00 hores.

INICI

INSCRIPCIONS CIB

Solament es poden fer inscripcions individuals

Per internet: De l'1 de setembre fins al 9 d'octubre del 2014 a les 24 hores.

El sistema d'inscripcions per internet està tancat.

Procediment a seguir:

- Un cop reomplert el formulari d'inscripció i efectuat el pagament corresponent rebreu un correu electrònic en el qual es confirma la realització de la inscripció. Aquest document l'haureu de presentar en el moment de recollir el full de Control i la resta de documentació.

- Abans de l'inici de la caminada haureu de recollir al poliesportiu el full de Control, el mapa o mapes i la guia de la caminada.

- És imprescindible recollir el full de Control, ja que l'heu de presentar a la sortida i a l'arribada de la caminada per tal que en llegeixin el codi de barres i també us servirà per enregistrar el vostre pas pels diferents controls que hi ha als itineraris.

- Aquestes lectures i enregistraments seran l'acreditació d'haver fet un itinerari de 20 o de 30 km, la qual cosa us donarà accés al diploma i/o medalla corresponent i al registre de l'activitat com a membre de la IML o de la IVV i per a la consecució del Master CIB.

- Per a recollir la documentació de la caminada es pot presentar indistintament la confirmació de la inscripció o la confirmació del pagament efectuat a Paypal. Cas de no rebre's cap d'aquests dos documents cal enviar un correu electrònic a l'adreça: caminba@euro-senders.com per confirmar que la inscripció realment s'ha realitzat.

- La confirmació de la inscripció i/o la del pagament a Paypal és un procediment mecànic que es genera de forma automàtica. Per aquest motiu, cal tenir en compte que hi ha servidors d'internet que identifiquen aquests correus de resposta com a "correu no desitjat" i els deriven a una carpeta que no queda a la vista. Cas de no rebre's cap de les confirmacions esmentades, abans de fer la reclamació, cal mirar la carpeta indicada del servidor personal.

- Si seguidament a efectuar la inscripció i després de consultar la carpeta de "correu no desitjat" es constata que no s'ha rebut cap de les confirmacions esmentades NO S'HA D'ESPERAR per informar d'aquest fet i cal trametre seguidament un missatge a l'adreça indicada. No s'ha d'esperar a solucionar el problema de forma presencial al punt d'inscripcions.

IMPORTANT: Si un cop efectuada la inscripció el participant decideix fer-hi algun canvi, en cap cas s'ha de fer una nova inscripció, el que s'ha de fer és trametre un correu electrònic a l'adreça: caminba@euro-senders.com indicant-hi totes les dades personals del participant i el canvi que es vol fer. Aquesta adreça de correu electrònic no es pot utilitzar per fer cap tipus d'inscripció, solament és per a informar de canvis o per demanar informació.

Personalment:

Es podran realitzar inscripcions presencials al Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, al costat del Parc de la Trinitat (Barcelona) Metro L1 (Trinitat Vella).
- En el cas dels itineraris del dia 11, les inscripcions es podran realitzar el dia 10 d'octubre de les 17 a les 21 hores i fins a l'hora de tancament de la sortida de l'itinerari que es faci.
- En el cas dels itineraris del dia 12 les inscripcions, tant a les caminades com a l’autocar corresponent, es podran realitzar el dia 10 d'octubre de les 17 a les 21 hores i el dia 11 fins a les 9 hores del matí.

Import de la inscripció efectuada i pagada per internet (Paypal) i (VISA a través de Paypal): 10€ per persona.

Import de la inscripció efectuada personalment: 13 € per persona.

Inclou: la participació a les dues jornades, els avituallaments establerts, una assegurança d'accidents i la documentació necessària per poder efectuar les caminades.Punt de sortida dels autocars

Desplaçaments amb autocar del dia 12
La inscripció als itineraris de 20 i 30 km del dia 12 comportarà l'abonament de 6€ addicionals als drets d'inscripció (10+6 o 13+6) per cobrir les despeses del transport en autocar del tram neutralitzat d'aquests itineraris.
L'abonament dels 6€ per tenir accés a l'autocar s'haurà d'efectuar en el moment de realitzar la inscripció, aquesta inscripció es tancarà, per als dos itineraris, a les 9 del matí del dia 11.
Per a realitzar aquests itineraris, segons la normativa, és imprescindible fer el desplaçament fins al punt on es comença a caminar amb l'autocar que proporciona la organització.
L'organització no pot garantir la plaça d'autocar a qui no s'hagi inscrit en el termini i en la forma establerta.
Els autocars de l'itinerari de 30 km cap al coll de Parpers (La Roca del Vallès) sortiran entre les 07:00 i les 07:30 h des del Parc de la Trinitat Vella, a la via Bàrcino, al davant de l'estació de metro Trinitat Vella (L-1).
Els autocars de l'itinerari de 20 km cap a Martorelles sortiran entre les 08:00 i les 08:30 h des del Parc de la Trinitat Vella, a la via Bàrcino, al davant de l'estació de metro Trinitat Vella (L-1).
Els participants podran recollit la documentació els dies 10 i 11 al Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, al costat del Parc de la Trinitat ( Barcelona )  Metro L1 (Trinitat Vella) o a peu d'autocar el dia 12 a l'hora de sortida.

INICI
BARNATRESC INTERNACIONAL

Full de Participació

Els itineraris del Barnatresc Internacional dels dos dies, per formar part del calendari Barnatresc, tenen el funcionament habitual de les caminades incloses en aquest programa:
- No hi ha inscripció prèvia, ni es paguen drets d'inscripció. Cal presentar-se al punt de sortida a l'hora establerta i recollir el full de Participació, que s’haurà de lliurar a l'arribada amb l'acreditació d'haver passat el control de pas i amb totes les dades personals del participant.
Si es disposa del carnet de Barnatresc caldrà passar el control del lector del codi de barres a la sortida, al control de pas i a l'arribada.
- L'hora de sortida, cada dia, és de les 9:00 a les 9:30 h del matí.
- L'hora límit d'arribada, cada dia, és a les 13 hores.
Aquests horaris solament són d'aplicació als itineraris del Barnatresc Internacional.
- Si es fan les dues caminades (una el dissabte i l'altra el diumenge) comptarà com a dues participacions per a l'obtenció del pin anual.
- Els membres de la IML majors de 70 anys poden realitzar aquests itineraris i podran obtenir el control d'assistència en el seu passaport de la IML amb les mateixes condicions que si fessin els de 20 o 30 km. En aquest cas han de fer la inscripció i el pagament corresponent com si fessin els itinerairs de 20 o 30 km.


Carnet Barnatresc


Mapa i guia de la caminada


Inclouen tota la informació per a poder realitzar les caminades.

Els inscrits per internet hauran de recollir-los abans d'iniciar la caminada al punt on es fan les inscripcions.

Els inscrits personalment el recolliran en el moment de la inscripció.


Full de Control i identificador

L'identificador és una funda de plàstic amb una cinta per penjar-la del coll que permet portar còmodament el full de Control.

El full de Control és imprescindible per a participar a tots els itineraris i serveix per acreditar el pas pels controls establerts. El mateix full de Control serveix per als dos dies.

- Els participants inscrits a través d'internet l'han de recollir, juntament amb la resta de la documentació (mapes i guia), els dies 10 i 11 al Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, al costat del Parc de la Trinitat ( Barcelona ) Metro L1 (Trinitat Vella) o a peu d'autocar el dia 12 a l'hora de sortida.

- Els participants que s'inscriguin personalment el recolliran en el moment de la inscripció.

Registre de l'activitat com a membre de la IML WA

Segons la normativa vigent de la IML WA, per obtenir el segell que justifiqui la participació a la CIB cal:

• Que cada participant presenti el full de Control amb les acreditacions d’haver passat per tots els controls establerts en els itineraris de com a mínim 20 km dels dos dies de la caminada (amb la excepció establerta dels majors de 70 anys).

• Que el nom que figuri al full de Control coincideixi amb el nom que figuri al passaport.

• Que aquesta documentació sigui presentada per cada un dels caminadors personalment.

• Que al passaport hi hagi la fotografia del caminador, en el cas contrari caldrà presentar un document d’identificació personal.

Avituallaments i punts de control de pas

En diferents punts dels itineraris s'establiran controls de pas i servei d'avituallament.
Com que per alguns itineraris no hi ha inscripció prèvia o degut a que la inscripció es pot fer fins al moment de la sortida, l'organització no pot saber amb anticipació el nombre concret de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s'efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. 
El servei d'avituallament no pretén ser un substitut de les necessitats nutricionals dels participants, cal que cada participant faci la seva pròpia previsió de menjar i beguda segons les seves particulars necessitats nutricionals.
El que es dóna repartit al llarg dels itineraris, a més de beguda, és: fruita, xocolata, fruits secs, etc. que en cap cas constitueixen un àpat i són purament ingestes de manteniment.

INICI

Assistència sanitària

A la sortida/arribada i a diferents punts dels itineraris se situaran serveis sanitaris per atendre els participants que ho necessitin. També hi haurà ambulàncies que donaran suport als sanitaris.

Per qualsevol incidència que es pugui produir en el decurs de les activitats els participants poden trucar al tel. 616 672 173.

 

INICI

Medalles/record

A partir del 2013 el primer cop que es participi a la CIB es lliura una medalla i un distintiu anual (barreta) als participants que hagin efectuat dos itineraris de 20 km, als que n'hagi fet un de 20 i un de 30 km i als que hagin fet dos itineraris de 30 km.

En posteriors participacions se’ls lliurarà solament el distintiu anual (barreta).

La barreta anual, pels seus extrems, es pot ajustar a la part de roba de la medalla de manera que quedi visible l’any de participació i en la mateixa medalla es poden incorporar les barretes corresponents a participacions posteriors.
Per recollir la medalla i/o el distintiu anual (barreta) cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat per tots els controls establerts.

Diploma

Cada dia, a l'arribada, es lliurarà el diploma corresponent als participants que hagin efectuat el recorregut de 20 o el de 30 km; cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.

MASTER CIB

A partir del 2013 s’institueix aquest reconeixement a les persones que hagin demostrat la seva constància en la participació a la CIB.

Quan el caminant hagi completat tres participacions anuals, seguides o alternes, tindrà dret a l’obtenció del títol de Màster CIB. Se li lliurarà un diploma nominal, amb número d'edició, data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització de la CIB, a l’acte de clausura de la CIB de cada any.

Per a recollir el diploma serà imprescindible presentar el registre de participació amb les constàncies d’haver fet el mínim de tres participacions establert.
S'obrirà un registre dels títols de Màster CIB atorgats que es farà públic a través del web oficial

Registre de Participació.- Als participants que hagin efectuat, com a mínim, un itinerari de 20 o de 30 km en qualsevol dels dos dies de la CIB se’ls lliurarà el Registre de Participació; per a recollir aquest document caldrà presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.
En aquest registre es podran fer constar les futures participacions del caminador.

INICI

ITINERARIS
DIA 11 D'OCTUBRE

CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida: de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada:
17 :00 h
Longitud:
30,5 km aprox.
Durada aproximada:
  8 hores
Control de pas i avituallament (CPA) : Coll d'en Fotja (08:00-13:30 h), Can Coll (09:00-14:00 h) i Camí de Cal Borni (08:30-15:00 h).  
Itinerari previst: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, via Bàrcino (20 m), c. Tossal, ctra. de Ribes, pont sobre l'av. Meridiana (50 m), c. Sa Tuna, c. Aiguablava, c. Portlligat, pg. del Bosc de Roquetes (115 m), c. Camí Quatre Estacions (145 m), c. Capçanes, Torre Baró (210 m), carretera Alta de les Roquetes, coll de Canyelles (280 m), Forat del Vent (250 m), can Ferrer, turó d'en Gras, coll d'en Fotja (300 m)(CPA)(separació de l'itinerari de 20 km ), serra d'en Ferrer (245 m), torrent de Sant Iscle (165 m), Sant Iscle de les Feixes, can Catà (85 m), àrea de lleure del torrent de can Coll (115 m)(CPA), Patronat Flor de Maig (145 m), coll de la Torrefera (165 m), can Borrell (155 m), Sant Medir (215 m), Vista Rica (395 m)(unió amb l'itinerari de 20 km), carretera del Tibidabo, camí de can Borni (400 m)(CPA), c. Garriguella, c. Siurana, c. Roses, carretera de les Aigües (285 m), c. Comte Noroña, c. Trullols, c. Navata, c. Canaan, pg. de la Vall d'Hebron (165 m), c. de la Granja Vella , pl. de la Clota, av. Cardenal Vidal i Barraquer, Els Mistos (110 m), av. Cardenal Vidal i Barraquer, pl. Botticelli, c. Rembrandt, pg. de Valldaura, pl. Karl Marx (115 m) (unió amb Barnatresc), parc Central de Nou Barris, c. Alsàcia, pg. de Valldaura, pl. Llucmajor (70 m), pg. de Valldaura, pont del Dragó, c. Bartrina, pl. Mossèn Clapés (35 m), c. Gran de Sant Andreu, pg. Santa Coloma, via Bàrcino i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m).

Perfil de desnivells de l'itinerari.  

CIB - ITINERARI 20 KM

Hora de sortida:
de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada:
17 :00 h
Longitud:
21,5 km aprox.
Durada aproximada:
6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA):   Coll d'en Fotja (08:00-13:30 h) i Camí de Cal Borni (08:30-15:00 h).  
Itinerari previst:
Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, via Bàrcino (20 m), c. Tossal, ctra. de Ribes, pont sobre l'av. Meridiana (50 m), c. Sa Tuna, c. Aiguablava, c. Portlligat, pg. del Bosc de Roquetes (115 m), c. Camí Quatre Estacions (145 m), c. Capçanes, Torre Baró (210 m), carretera Alta de les Roquetes, coll de Canyelles (280 m), Forat del Vent (250 m), can Ferrer, turó d'en Gras, coll d'en Fotja (300 m)(CPA)(separació de l'itinerari de 30 km), portell de Valldaura (350 m), coll de la Magarola (400 m), Vista Rica (395 m)(unió amb l'itinerari de 30 km), carretera del Tibidabo, camí de can Borni (400 m) (CPA), c. Garriguella, c. Siurana, c. Roses, carretera de les Aigües (285 m), c. Comte Noroña, c. Trullols, c. Navata, c. Canaan, pg. de la Vall d'Hebron (165 m), c. de la Granja Vella , pl. de la Clota , av. Cardenal Vidal i Barraquer, Els Mistos (110 m), av. Cardenal Vidal i Barraquer, pl. Botticelli, c. Rembrandt, pg. de Valldaura, pl. Karl Marx (115 m) (unió amb Barnatresc), parc Central de Nou Barris, c. Alsàcia, pg. de Valldaura, pl. Llucmajor (70 m), pg. de Valldaura, pont del Dragó, c. Bartrina, pl. Mossèn Clapés (35 m), c. Gran de Sant Andreu, pg. Santa Coloma, via Bàrcino i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m).

Perfil de desnivells de l'itinerari
BARNATRESC - INTERNACIONAL

Hora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h
Hora límit d'arribada:
13 :00 h
Longitud:
11, 00 km aprox.
Durada aproximada:  
3 hores
Control de pas i avituallament (CPA) :
Can Masdéu (09:30-12:00 h).  
Itinerari previst:
Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, via Bàrcino (20 m), c. Tossal, ctra. de Ribes, pont sobre l'av. Meridiana (50 m), c. Sa Tuna, c. Aiguablava, c. Portlligat, pg. del Bosc de Roquetes (115 m), c. Camí Quatre Estacions (145 m), c. Capçanes, Torre Baró (210 m), carretera Alta de les Roquetes, coll de Canyelles (280 m), Forat del Vent (250 m), can Masdéu (180 m) (CPA), pl. Karl Marx (115 m) (unió amb itineraris 20 i 30 km CIB), parc Central de Nou Barris, c. Alsàcia, pg. de Valldaura, pl. Llucmajor (70 m), pg. de Valldaura, pont del Dragó, c. Bartrina, pl. Mossèn Clapés (35 m), c. Gran de Sant Andreu, pg. Santa Coloma, via Bàrcino i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m).

 Perfil de desnivells de l'itinerari.  INICI

DIA 12 D'OCTUBRE

CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida (autocar): de les 7:00 a les 7:30 h
Hora límit d'arribada:
17:00 h
Longitud: 30,7 km aprox.
Durada aproximada: 8 hores.
Controls de pas i avituallament (CPA): Roca d'en Toni (08:30-11:30 h), Alella Park (09:30-13:00 h) i collet de la Vallençana (10:30-15:00 h).  
Itinerari previst:
 Parc de la Trinitat (tram neutralitzat amb autocar), coll de Parpers (290 m)(La Roca del Vallès) (inici del tram a peu), Camí de Parpers a Orrius, pista a la dreta (340 m), bosc de Can Païssa, Sant Bartomeu de Cabanyes (385 m), can Tarrascó (385 m), cal Camat Vell (375 m), la Roca d'en Toni (420 m)(CPA), coll de Cal Boquet (360 m), can Bernadó (415 m), mirador de la Cornisa (430 m), coll de Can Gurguí (350 m), coll de Clau (315 m), coll de Pau Arenes (335 m), coll de la Font de Cera (275 m), Alella Park (360 m)(CPA) (unió amb l’itinerari de 20 km), coll de Galceran (395 m), colònia Bosc (340 m), coll de Montalegre (310 m), coll de Fra Rafel (390 m), coll de la Coscollada (435 m), coll de la Malesa (340 m), collet de la Vallençana (245 m)(CPA), Urb. Vallençana (235 m), coll de les Ermites (235 m) (unió amb Barnatresc) , pista Singerlin (245 m), c. Marcel•lí Calvet, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (40 m), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma (15 m), pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m). 

Perfil dels desnivells de l'itinerari

CIB - ITINERARI 20 KM

Hora de sortida (autocar): de les 8:00 a les 8:30 h
Hora límit d'arribada:
17:00 h
Longitud: 19,7 km aprox.
Durada aproximada: 6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): Alella Park (09:30-13:00 h) i collet de la Vallençana (10:30-15:00 h).    
Itinerari previst: Parc de la Trinitat (tram neutralitzat amb autocar), Martorelles, can Girona (205 m) (inici del trama peu), font de la Mercè (215 m), Sot dels Verns (355 m), collada (390 m), Unió GR 92 (365 m), Alella Park (360 m)(CPA) (unió amb l’itinerari de 30 km), coll de Galceran (395 m), colònia Bosc (340 m), coll de Montalegre (310 m), coll de Fra Rafel (390 m), coll de la Coscollada (435 m), coll de la Malesa (340 m), collet de la Vallençana (245 m)(CPA), Urb. Vallençana (235 m), coll de les Ermites (235 m) (unió amb Barnatresc), pista Singerlin (245 m), c. Marcel·lí Calvet, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (40 m), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma (15 m), pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m).

Perfil dels desnivells de l'itinerariBARNATRESC INTERNACIONAL

Hora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h
Hora límit d'arribada:
13:00 h
Longitud: 12,5 km aprox.
Durada aproximada: 3:30 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): Depuradora de Montcada i Reixac (09:30-12:00 h).
Itinerari previst: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m), Via Bàrcino, pl. Turó de la Trinitat, c. Torrent de Peguera, Parc d’Aigües de Montcada (40 m, carretera C-17, gasolinera, Horta de la Ponderosa, Rec Comtal (30 m), c. Torre Vella, c. Oristà, pl. Primer de Maig, costat via tren, c. Reixagó, pl. del Bosc, c. Reixagó (30 m), pl. Nicaragua, c. de la Font, av. Unitat, c. de la Mina, Casa de la Mina (35 m) (inici del Rec Comtal),c. dels Horts, av. de la Rivera, pont de vianants sobre el riu Besòs, riba esquerra del riu Besòs (35 m), torrent de la Vallençana, carretera BV-5001, depuradora de Montcada i Reixac (40 m) (CPA), torre dels Frares, camí dels Minerals, torrent del Poio (70 m), torrent de la Font d’en Gatell (190 m), coll de les Ermites (235 m) (unió amb itineraris 20 i 30 km CIB), pista Singerlin (245 m), c. Marcel•lí Calvet, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (40 m), parc d'Europa, riu Besòs, pont de Santa Coloma (15 m), pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat i Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m).

Perfil dels desnivells de l'itinerariINICI

Senyalització

Consta de FLETXES i de CINTES DE PLÀSTIC.

El color de la fletxa o de la cinta és el corresponent a cada dimensió dels itineraris:

Als controls de pas i avituallament se situen plafons amb un mapa amb la situació del control que informen del punt on s'està, de la distància que falta per acabar l'itinerari i dels serveis que hi ha en el control.


Als trams situats dins el perímetre de Parc Natural de Collserola la senyalització és a base de plaques metàl·liques situades als pals indicadors del propi parc; la imatge de les plaques és la mateixa o molt semblant a les fletxes de plàstic però en una versió més reduïda adaptada als pals indicadors.

INICI

Festa de la Caminada i Acte de Cloenda
La Festa de la Caminada s'efectuarà a la zona d'arribada, Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella , entre les 12 i les 14 hores dels dies 11 i 12 d'octubre.

L'Acte de Cloenda de la caminada s'efectuarà al mateix lloc el dia 12 d'octubre després de la Festa de la Caminada.

Més informació

logo_cib.jpg

Associació Caminada Internacional de Barcelona

Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona
Tel.: +34 609 057 181 (de l'1 de setembre al 10 d'octubre, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores)
caminba@euro-senders.com | http// www.euro-senders.com/internacional.

Telèfon 010
Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089€. Tarifat per segons. IVA inclòs.

INICI

Informació i reserves d'allotjament a Barcelona

Per obtenir informació de l'oferta d'allotjament la ciutat, així com per a efectuar reserves en hotels, pensions, aparthotels, albergs, càmpings, residències d'estudiants, etc., cal posar-se en contacte amb

bturisme.gifTel. 932 853 834 (trucada nacional)
Tel: +34 93 368 9730 (trucada internacional)
teltur@barcelonaturisme.com
www.barcelonaturisme.com
www.hotelsbcn.com

PATROCINI i SUPORT

Amb la col·laboració de:

INICI