7 i 8 d'octubre 2017

DOS DIES PER CAMINAR A BARCELONA

Caminada Internacional de Barcelona (IML i IVV)
- Barnatresc Internacional -


AQUESTA ÉS LA WEB OFICIAL DE LA
CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA,
L'ÚNICA QUE CONTÉ TOTA LA INFORMACIÓ OFICIAL, REAL i ACTUALITZADA DE LA CAMIN
ADA

Codi QR
Si vols tenir accés a aquesta pàgina des del teu telèfon mòbil en qualsevol moment escaneja aquest codi

FITXA TÈCNICA
Accés al punt d'inici/final

- Itineraris: Cada dia hi ha 2 itineraris senyalitzats, la qual cosa permet triar entre dues dimensions: 20 i 30 km aprox.
Cada dia també hi ha un itinerari senyalitzat del Barnatresc Internacional al qual poden optar els membres de la IML majors de 70 anys amb les mateixes condicions que si fessin els de 20 o 30 km.

- Tipus de terreny: Els itineraris combinen trams urbans i trams rurals de dimensions variables.

- Desnivells: En alguns itineraris el desnivell acumulat previst, de pujada i de baixada, és considerable: cal consultar els perfils de desnivells que acompanyen el mapa de cada itinerari.

- Inici i final: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants); llevat de l'itinerari de 30 km del dia 8 que té el seu inici (autocar) al pg. de Sant Antoni/Alcolea.

- Recorregut dels itineraris: Figura al mapa corresponent a cada itinerari amb indicació dels avitualla-ments, controls, etc.

- Controls de pas, avituallaments, serveis i assistència sanitària: S'estableixen a tots els itineraris i figuren en la informació que es lliurarà als participants. Hi ha uns horaris establerts per a cada un d'ells.

NOTA: El mal temps i/o la pluja no seran motiu de suspensió o d'ajornament de la caminada, tot i que si hi ha una causa de força major, encara que sigui a última hora, es podrà anul·lar o modificar algun itinerari o algun tram dels itineraris previstos.

Horaris CIB
Inscripcions CIB
Barnatresc internacional
Guia i mapes
Full de Control
Avituallament
Serveis assistencials
Medalles
Diplomes
MASTER CIB
Itineraris dia 7
Itineraris dia 8
Senyalització
Acte d'Inauguració
Festa de la Caminada
Més informació
Allotjament
Patrocini
Col·laboradors

Mapes de situació del poliesportiu  i accessos

Mapa de situació
Accés a peu

LLOC:

Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants).

Cliqueu sobre els mapes per ampliar-los


Horaris CIB (aquests itineraris no compten per al pin anual del Barnatresc)

Horari de sortida:

DIA 7
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 08:00 h

Itinerari de 20 km: de 07:00 a 08:00 h

DIA 8
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 07:30 h ((sortida dels autocars del pg. de Sant Antoni/Alcolea (Metro L1 i L5 Plaça de Sants)

Itinerari de 20 km: de 08:00 a 08:30 h.

Horari d'arribada:
Tots els itineraris de la CIB tenen el límit d'arribada a les 16:00 h.

NOTA: Els membres de la IML amb edat superior als 70 anys, si ho desitgen, poden fer els itineraris del Barnatresc Internacional que es poden ajustar a uns 10 km aprox. ja que, segons la normativa de la IML, els seran vàlids per obtenir el control d'assistència en el seu passaport de la IML. Aquestes persones han de fer la inscripció com si fessin els itineraris de 20 o 30 km i abonar l'import establert.

Horaris BARNATRESC INTERNACIONAL

Horari de sortida
Cada dia entre les 9:00 i les 9:30

Horari límit d'arribada
Cada dia a les 13:00 hores

INICI

INSCRIPCIONS CIB

Solament es poden fer inscripcions individuals

Per internet: De l'1 de setembre al 5 d'octubre del 2017 a les 24 hores.

Tancat l'accés al formulari d'inscripcions

Procediment a seguir:

- Un cop reomplert el formulari d'inscripció i efectuat el pagament corresponent rebreu un correu electrònic en el qual es confirma la realització de la inscripció i un altre de Paypal (també si es paga amb Visa, Master Car, etc.) en el que es confirma el pagament efectuat.
Cas de no rebre's cap d'aquests dos documents cal enviar un correu electrònic (abans de les 21 hores del dia 5 d'octubre) a l'adreça: caminba@euro-senders.com per confirmar que la inscripció realment s'ha realitzat.

- Abans de l'inici de la caminada haureu de recollir a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants el full de Control i la guia de la caminada amb els mapes, caldrà presentar qualsevol dels dos documents esmentats.

És imprescindible recollir el full de Control, ja que l'heu de presentar a la sortida i a l'arribada de la caminada per tal que en llegeixin el codi de barres i també us servirà per enregistrar el vostre pas pels diferents controls que hi ha als itineraris.

Aquestes lectures i enregistraments seran l'acreditació d'haver fet un itinerari de 20 o de 30 km, la qual cosa us donarà accés al diploma i/o medalla corresponent i al registre de l'activitat com a membre de la IML o de la IVV i per a la consecució del Master CIB.

La confirmació de la inscripció i/o la del pagament a Paypal és un procediment mecànic que es genera de forma automàtica. Per aquest motiu, cal tenir en compte que hi ha servidors d'internet que identifiquen aquests correus de resposta com a "correu no desitjat" i els deriven a una carpeta que no queda a la vista. Cas de no rebre's cap de les confirmacions esmentades, abans de fer la reclamació, cal mirar la carpeta indicada del servidor personal.

Si seguidament a efectuar la inscripció i després de consultar la carpeta de "correu no desitjat" es constata que no s'ha rebut cap de les confirmacions esmentades NO S'HA D'ESPERAR per informar d'aquest fet i cal trametre seguidament un missatge a l'adreça indicada. No s'ha d'esperar a solucionar el problema de forma presencial al punt d'inscripcions.

IMPORTANT: Si un cop efectuada la inscripció el participant decideix fer-hi algun canvi, en cap cas s'ha de fer una nova inscripció, el que s'ha de fer és trametre un correu electrònic a l'adreça: caminba@euro-senders.com indicant-hi totes les dades personals del participant i el canvi que es vol fer. Aquesta adreça de correu electrònic no es pot utilitzar per fer cap tipus d'inscripció, solament és per a informar de canvis o per demanar informació.

Personalment:

Es podran realitzar inscripcions presencials a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants).

- En el cas dels itineraris del dia 7, les inscripcions es podran realitzar el dia 6 d'octubre de les 17 a les 20 hores i fins a l'hora de tancament de la sortida de l'itinerari que es faci. 

- En el cas dels itineraris del dia 8 les inscripcions a l'itinerari de 20 km es podrà fer el dia 6 d'octubre de les 17 a les 20 hores i el dia 8 fins a l'hora de tancament de la sortida.

- Les inscripcions a l'itinerari de 30 km del dia 8 es podran realitzar el dia 6 d'octubre de les 17 a les 20 hores i el dia 7 fins a les 8 hores del matí

Import de la inscripció efectuada i pagada per internet (Paypal) i (VISA a través de Paypal): 12€ per persona.

Import de la inscripció efectuada personalment: 15 € per persona.

Inclou: La participació a les dues jornades, els avituallaments establerts, el certificat de participació, la medalla (en la primera participació), el distintiu anual i la documentació necessària per poder efectuar les caminades.
Punt de sortida dels autocars


Desplaçaments amb autocar del dia 8
La inscripció a l'itinerari de 30 km del dia 8 comportarà l'abonament de 7€ addicionals als drets d'inscripció (12+7 o 15+7) per cobrir les despeses del transport en autocar del tram neutralitzat d'aquest itinerari.
L'abonament dels 7€ per tenir accés a l'autocar s'haurà d'efectuar en el moment de realitzar la inscripció, aquesta inscripció es tancarà a les 8 del matí del dia 7.
Per a realitzar aquest itinerari, segons la normativa, és imprescindible fer el desplaçament fins al punt on es comença a caminar amb l'autocar que proporciona l'organització. 
L'organització no pot garantir la plaça d'autocar a qui no s'hagi inscrit en el termini i en la forma establerta. 
Els autocars de l'itinerari de 30 km del dia 8 sortiran cap al Papiol entre les 7:00 i les 7:30 h des del pg. de Sant Antoni /Alcolea. (Metro L1 i L5 Plaça de Sants)
Els participants podran recollit la documentació els dies 6 i 7 a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants) o a peu d'autocar el dia 8 a l'hora de sortida.

INICI
BARNATRESC INTERNACIONAL

Els itineraris del Barnatresc Internacional dels dos dies, per formar part del calendari Barnatresc, tenen el funcionament propi de les caminades incloses en aquest programa:

- No hi ha inscripció prèvia, ni es paguen drets d'inscripció.
- Per participar al Barnatresc cal estar en possessió del carnet oficial d'aquesta activitat.
- Per considerar vàlida una participació al Barnatresc cal haver passat el codi de barres del carnet pels lectors situats a la sortida, al control de pas i a l'arribada.

COM ACONSEGUIR EL CARNET BARNATRESC

- Les persones que no han participat mai a les caminades del Barnatresc solament han d’acudir al lloc i hora de sortida i facilitar totes les seves dades personals al punt d’inscripcions, on una persona reomplirà l’imprès corresponent, li facilitarà el carnet del Barnatresc, el mapa i la informació de la caminada.

- Les persones que han participat a altres caminades del Barnatresc però que no tenen el carnet, les que l’han perdut o extraviat i les que se l'han deixat a casa han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no han participat mai.
En el cas de les persones que s'han deixat el carnet a casa caldrà que tinguin en compte que el carnet nou significa la eliminació del vell, per tant, a partir d'aquest moment solament s'haurà de fer servir el carnet nou i eliminar el vell. Altrament no es tindria constància de la seva participació.

- L'hora de sortida, cada dia, és de les 9:00 a les 9:30 h del matí.

- L'hora límit d'arribada, cada dia, és a les 13 hores.
Aquests horaris solament són d'aplicació als itineraris del Barnatresc Internacional.

- Si es fan les dues caminades (una el dissabte i l'altra el diumenge) comptarà com a dues participacions per a l'obtenció del pin anual.


Guia de la caminada amb mapes

Inclouen tota la informació per a poder realitzar les caminades.

Els inscrits per internet hauran de recollir-la abans d'iniciar la caminada al punt on es fan les inscripcions.

Els inscrits personalment la recolliran en el moment de la inscripció.

Full de Control i identificador

L'identificador és una funda de plàstic amb una cinta per penjar-la del coll que permet portar còmodament el full de Control.

El full de Control és imprescindible per a participar a tots els itineraris i serveix per acreditar el pas pels controls establerts. El mateix full de Control serveix per als dos dies.

- Els participants inscrits a través d'internet l'han de recollir, juntament amb la guia, els dies 6,7 i 8 d'octubre en els horaris establets a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants) o a peu d'autocar el dia 8 en el punt de sortida.
- Els participants que s'inscriguin personalment el recolliran en el moment de la inscripció.

Registre de l'activitat com a membre de la IML WA

Segons la normativa vigent de la IML WA, per obtenir el segell que justifiqui la participació a la CIB cal:

• Que cada participant presenti el full de Control amb les acreditacions d’haver passat per tots els controls establerts en els itineraris de com a mínim 20 km dels dos dies de la caminada (amb la excepció establerta dels majors de 70 anys).

• Que el nom que figuri al full de Control coincideixi amb el nom que figuri al passaport de la IML.

• Que aquesta documentació sigui presentada per cada un dels caminadors personalment.

• Que al passaport de la IML hi hagi la fotografia del caminador, en el cas contrari caldrà presentar un document d’identificació personal.

L’obtenció dels segells justificants de participació en el passaport de la IML WA permet l’obtenció de les diferents versions de medalles i de certificats que emet la IML WA com a premis i incentius a la participació a les caminades que formen part del calendari anual de la IML WA.

Avituallaments i punts de control de pas

En diferents punts dels itineraris s'establiran controls de pas i servei d'avituallament.
Com que per alguns itineraris no hi ha inscripció prèvia o degut a que la inscripció es pot fer fins al moment de la sortida, l'organització no pot saber amb anticipació el nombre concret de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s'efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. 
El servei d'avituallament no pretén ser un substitut de les necessitats nutricionals dels participants, cal que cada participant faci la seva pròpia previsió de menjar i beguda segons les seves particulars necessitats nutricionals.
El que es dóna repartit al llarg dels itineraris, a més de beguda, és: fruita, xocolata, fruits secs, etc. que en cap cas constitueixen un àpat i són purament ingestes de manteniment.

INICI

Assistència sanitària

A la sortida/arribada i a diferents punts dels itineraris se situaran serveis sanitaris per atendre els participants que ho necessitin. També hi haurà ambulàncies que donaran suport als sanitaris.

Per qualsevol incidència que es pugui produir en el decurs de les activitats els participants poden trucar als tels. 609 057 181 i 616 672 173.


INICI

Medalles/record

A partir del 2013 el primer cop que es participi a la CIB es lliura una medalla i un distintiu anual (barreta) als participants que hagin efectuat dos itineraris de 20 km, als que n'hagi fet un de 20 i un de 30 km i als que hagin fet dos itineraris de 30 km.

En posteriors participacions se’ls lliurarà solament el distintiu anual (barreta).

La barreta anual, pels seus extrems, es pot ajustar a la part de roba de la medalla de manera que quedi visible l’any de participació i en la mateixa medalla es poden incorporar les barretes corresponents a participacions posteriors.
Per recollir la medalla i/o el distintiu anual (barreta) cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat per tots els controls establerts.

Diploma

Cada dia, a l'arribada, es lliurarà el diploma corresponent als participants que hagin efectuat el recorregut de 20 o el de 30 km; cal presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.

MASTER CIB

PER CONSULTAR EL
REGISTRE DE
CERTIFICATS MASTER
ATORGATS
CLICAR AQUÍ

A partir del 2013 s’institueix aquest reconeixement a les persones que hagin demostrat la seva constància en la participació a la CIB a partir d'aquesta edició. No té caràcter retrospectiu.

A partir del 2013, quan el caminant hagi completat tres participacions anuals, seguides o alternes, tindrà dret a l’obtenció del títol de Màster CIB. Se li lliurarà un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització de la CIB, a l’arribada del caminador/a.

Es considerarà com a participació la realització, com a mínim, d'un itinerari de 20 o de 30 km en qualsevol dels dos dies de la CIB.

Per a recollir el diploma serà imprescindible presentar el registre de participació o documents acreditatius d’haver fet el mínim de tres participacions establert.

S'obrirà un registre dels certificats de Màster CIB atorgats que es farà públic a través d'aquest web oficial.

Registre de Participació.- Als participants que hagin efectuat, com a mínim, un itinerari de 20 o de 30 km en qualsevol dels dos dies de la CIB se’ls lliurarà el Registre de Participació; per a recollir aquest document caldrà presentar el full de Control amb l'acreditació d'haver passat pels controls establerts.
En aquest registre es podran fer constar les futures participacions del caminador.

INICI

ITINERARIS
DIA 7 D'OCTUBRE

CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida: de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada: 
16:00 h 
Longitud: 
31,700 km 
Durada aproximada:
 8 hores
Control de pas i avituallament (CPA): Jardins dels Drets Humans (08:00 – 12:00 h), Torre de Collserola (10:00 - 14:00 h) i Parc del Turó del Putxet (10:30 – 15:30 h).

Itinerari previst: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Muixí, pl. Ibèria, c. Rossend Arús, pl. de la Farga, c. Ferreria, c. Gaiarre, c. Gavà, carretera de la Bordeta, Gran Via Corts Catalanes, pl. Espanya, av. Reina Maria Cristina, font Màgica, Palau Nacional, av. de l'Estadi, pg. Olímpic, c. Font i Quer, jardins Verdaguer, jardins Joan Brossa, mirador de l'Alcalde, Camí de Mar, castell de Montjuïc, mirador de Migdia, c. Foc (separació de l’itinerari de 10 km), pg. Zona Franca, c. Foneria, c. Jane Addams, jardins dels Drets Humans (CPA), c. Radi, Ciutat de la Justícia, c. Aprestadora, Riera Blanca, c. Canalejas, rambla Badal, rambla Brasil, av. Carles III, pl. Maria Cristina (separació de l’itinerari de 20 km), av. Diagonal, pl. Pius XII, pg. Pedralbes, monestir de Pedralbes, c. Gaspar Casadó, ronda de Dalt, c. Sant Pere Claver, camí de Vallvidrera, c. Palafolls, carretera de les Aigües, escales de la font del Mont, carretera de Vallvidrera, torre de Collserola (CPA), camí de Vallvidrera al Tibidabo, camí de Sant Cugat, coll de la Vinyassa, carretera al Tibidabo, camí de can Borni, carretera de les Aigües, c. Mercè Rodoreda, c. Bellesguard, c. Sant Joan de la Salle, pl. Bonanova, c. Sant Gervasi de Cassoles, c. Castanyer, c. Beltran (unió amb l’itinerari de 20 km), c. Roma, c. Marmellà, parc del Turó del Putxet (CPA), c. Agramunt, Baixada de la Glòria, Baixada de la Glòria, av. del Coll del Portell (parc Güell), rambla de Mercedes, c. Larrad, Travessera de Dalt, pl. Lesseps, av. Príncep d'Astúries, pl. Gala Placídia, travessera de Gràcia, pl. Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, pl. Països Catalans, pl. Joan Peiró, pg. Sant Antoni, pl. de Sants i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.

Perfil de desnivells de l'itinerari.  

CIB - ITINERARI 20 KM

Hora de sortida: 
de les 7:00 a les 8:00 h
Hora límit d'arribada: 
16:00 h
Longitud: 22,000 km
Durada aproximada:
 6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): 
Jardins dels Drets Humans (08:00 – 12:00 h) i Parc del Turó del Putxet (10:30 – 15:30 h). 

Itinerari previst:
Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Muixí, pl. Ibèria, c. Rossend Arús, pl. de la Farga, c. Ferreria, c. Gaiarre, c. Gavà, carretera de la Bordeta, Gran Via Corts Catalanes, pl. Espanya, av. Reina Maria Cristina, font Màgica, Palau Nacional, av. de l'Estadi, pg. Olímpic, c. Font i Quer, jardins Verdaguer, jardins Joan Brossa, mirador de l'Alcalde, Camí de Mar, castell de Montjuïc, mirador de Migdia, c. Foc (separació de l’itinerari de 10 km), pg. Zona Franca, c. Foneria, c. Jane Addams, jardins dels Drets Humans (CPA), c. Radi, Ciutat de la Justícia, c. Aprestadora, Riera Blanca, c. Canalejas, rambla Badal, rambla Brasil, av. Carles III, pl. Maria Cristina (separació de l’itinerari de 30 km), av. Carles III, pl. Prat de la Riba, Ronda General Mitre, c. Balmes, pl. Figuerola, c. Beltran (unió amb l’itinerari de 30 km), c. Roma, c. Marmellà, parc del Turó del Putxet (CPA), c. Agramunt, Baixada de la Glòria, av. del Coll del Portell (parc Güell), rambla de Mercedes, c. Larrad, Travessera de Dalt, pl. Lesseps, av. Príncep d'Astúries, pl. Gala Placídia, travessera de Gràcia, pl. Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, pl. Països Catalans, pl. Joan Peiró, pg. Sant Antoni, pl. de Sants i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.


Perfil de desnivells de l'itinerari
BARNATRESC - INTERNACIONAL

Hora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h 
Hora límit d'arribada: 
13:00 h 
Longitud: 
11,000 km 
Durada aproximada: 
3 hores
Control de pas i avituallament (CPA): Camp Municipal de Beisbol (10:00-12:00 h).    

Itinerari previst: 
Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Muixí, pl. Ibèria, c. Rossend Arús, pl. de la Farga, c. Ferreria, c. Gaiarre, c. Gavà, carretera de la Bordeta, Gran Via Corts Catalanes, pl. Espanya, av. Reina Maria Cristina, font Màgica, Palau Nacional, av. de l'Estadi, pg. Olímpic, c. Font i Quer, jardins Verdaguer, jardins Joan Brossa, mirador de l'Alcalde, Camí de Mar, castell de Montjuïc, mirador de Migdia, c. Foc (separació dels itineraris de 20 i 30 km), c. Pierre de Coubertain, Camp Municipal de Beisbol (CPA), av. de l’Estadi, av. dels Muntanyans, pl. Sant Jordi, av. Ferrer i Guàrdia, c. Mèxic, c. Sant Roc, carretera de la Bordeta, c. Gavà, c. Gaiarre, c. Ferreria, pl. de la Farga, c. Rossend Arús, pl. Ibèria, pl. Bonet i Muixí i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.

 Perfil de desnivells de l'itinerari.  INICI

DIA 8 D'OCTUBRE

CIB - ITINERARI 30 KM

Hora de sortida (autocar): de les 7:00 a les 7:30 h
Hora límit d'arribada: 
16:00 h
Longitud: 29,500 km 
Durada aproximada: 8 hores.
Controls de pas i avituallament (CPA): Vallpineda (08:30-12:00 h), Santa Creu d'Olorda (09:00-13:00 h) i plaça Mireia (10:00-15:30 h).
  
Itinerari previst: 
Pg. Sant Antoni/Alcolea (tram neutralitzat que es fa amb autocar), El Papiol, les Escletxes, coll d'en Faura, collet de Batllivell, Colònia Montserrat, Vallpineda (CPA), can Busquets, turó de Castellví, coll de Can Mallol, Santa Creu d'Olorda (CPA), torre del Bisbe, can Vilà, plaça Mireia (CPA) (unió amb l’itinerari de 20 km), Hospital Sant Joan de Déu, parc de Cervantes, av. Diagonal (unió amb l’itinerari de 10 km), av. Gregorio Marañón, Palau Blaugrana, c. Arístides Maillol, riera Blanca, c. de Sants, c. Creu Coberta i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants. 

Perfil dels desnivells de l'itinerari

CIB - ITINERARI 20 KM

Hora de sortida: de les 8:00 a les 8:30 h
Hora límit d'arribada:
 16:00 h
Longitud: 20,300 km 
Durada aproximada: 6 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): Av. Josep Vicenç Foix (09:00-12:00 h) i plaça Mireia (10:00-15:30 h). 
  
Itinerari previst: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Muixí, c. Olzinelles, pl. de Sants, pg. Sant Antoni, pl. Joan Peiró,  pl. Països Catalans, av. Roma, c. Mallorca, Pg. de Gràcia, la Pedrera, Diagonal, av. de Sarrià, pl. Prat de la Riba, c. Manuel Girona (separació de l’itinerari de 10 km), c. Eduardo Conde, av. Josep Vicenç Foix (CPA), pg. Elisenda de Montcada, c. Bisbe Català, parc del Castell de l'Oreneta, can Caralleu, camí de la Lluçà, carretera de les Aigües, turó d'en Cors, Sant Pere Màrtir, plaça Mireia (CPA) (unió amb l’itinerari de 30 km), Hospital Sant Joan de Déu, parc de Cervantes, av. Diagonal (unió amb l’itinerari de 10 km), av. Gregorio Marañón, Palau Blaugrana, c. Arístides Maillol, riera Blanca, c. de Sants, c. Creu Coberta i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.

Perfil dels desnivells de l'itinerariBARNATRESC INTERNACIONAL

Hora de sortida: de les 9:00 a les 9:30 h 
Hora límit d'arribada: 
13:00 h 
Longitud: 10,800 km
Durada aproximada:
 3 hores.
Control de pas i avituallament (CPA): Pavellons de la Torre Güell (10:00-12:00 h)..  

Itinerari previst: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Muixí, c. Olizinelles, pl. de Sants, pg. Sant Antoni, pl. Joan Peiró,  pl. Països Catalans, av. Roma, c. Mallorca, Pg. de Gràcia, la Pedrera, Diagonal, pl. Francesc Macià, av. Diagonal, av. de Sarrià, pl. Prat de la Riba, c. Manuel Girona, (separació de l’itinerari de 20 km), Manuel Girona, Pavellons de la Torre Güell (CPA), c. Jordi Girona, av. de l'Exèrcit, c. González Tablas, av. Diagonal (unió amb els itineraris de 20 i 30 km), av. Gregorio Marañón, Palau Blaugrana, c. Aristides Maillol, riera Blanca, c. de Sants, c. Creu Coberta i Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.


Perfil dels desnivells de l'itinerariINICI

Senyalització

Consta de FLETXES i de CINTES DE PLÀSTIC.

El color de la fletxa o de la cinta és el corresponent a cada dimensió dels itineraris:

Als controls de pas i avituallament se situen plafons amb un mapa amb la situació del control que informen del punt on s'està, de la distància que falta per acabar l'itinerari i dels serveis que hi ha en el control.

Als trams situats dins el perímetre de Parc Natural de Collserola la senyalització és a base de plaques metàl·liques situades als pals indicadors del propi parc; la imatge de les plaques és la mateixa o molt semblant a les fletxes de plàstic però en una versió més reduïda adaptada als pals indicadors.

INICI

Desfilada de banderes i acte d'Inuaguració - Festa de la Caminada - Acte de Cloenda

La desfilada de Banderes i l'Acte d'Inauguració de la CIB tindran lloc el dia 6 d'octubre. La desfilada de Banderes s'iniciarà a les 16:00 hores a la plaça Joan Peiró

L'Acte oficial d'Inauguració l'Acte d'Inauguració de la Caminada serà a les 16:30 hores a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants

La Festa de la Caminada s'efectuarà a la zona d'arribada, Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, entre les 12 i les 14 hores dels dies 7 i 8 d'octubre. 

L'Acte de Cloenda de la caminada s'efectuarà al mateix lloc el dia 8 d'octubre després de la Festa de la Caminada.


Més informació

logo_cib.jpg

Associació Caminada Internacional de Barcelona

Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona
Tel.: +34 609 057 181 (de l'1 de setembre al 6 d'octubre, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores)
caminba@euro-senders.com | http// www.euro-senders.com/internacional.INICI

Informació i reserves d'allotjament a Barcelona

Per obtenir informació de l'oferta d'allotjament la ciutat, així com per a efectuar reserves en hotels, pensions, aparthotels, albergs, càmpings, residències d'estudiants, etc., cal posar-se en contacte amb

bturisme.gifTel. 932 853 834 (trucada nacional)
Tel: +34 93 368 9730 (trucada internacional)
teltur@barcelonaturisme.com
www.barcelonaturisme.com
www.hotelsbcn.com

PATROCINI i SUPORT

Amb la col·laboració de:

INICI