International Marching Leage - Walking Association

IML La International Marching League - Walking Association (IML-WA) és una organització que confecciona i coordina un calendari anual de caminades (IML) que s'efectuen a diferents països del món; aquestes caminades tenen una sèrie de característiques en comú i uns nivells de qualitat definits, tot amb la finalitat de difondre entre la ciutadania els beneficis saludables que comporta el caminar.
La organització de la IML preveu, en el cas d'Europa, que solament hi hagi reconeguda una caminada per cada estat.
    
L'Associació Caminada Internacional de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, en el 2003 van iniciar les gestions necessàries perquè l'ACIB entrés a formar part de la IML-WA i perquè la Caminada Internacional de Barcelona s'incorporés al calendari de la IML-WA i, d'aquesta manera, potenciar la seva difusió per tot el món.

Després de complir amb els requeriment establerts, l'ACIB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el mes de juny del 2005 va trametre la seva proposta d'ingrés al Secretari General de la IML-WA per tal que fos inclosa a l'ordre del dia de l'assemblea anual d'aqueixa organització.

La IML-WA va cursar una invitació a l'ACIB per presentar la seva proposta oficialment a l'assemblea anual del 2005 que es va celebrar els dies 29 i 30 de setembre a Fulda (Alemanya). A aquesta assemblea assistí una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB – Enric Francès i Josep M. Jerez- i per tres membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona – Gabriel Arranz, Laura Peña i Joan García-.

En el decurs de l'assemblea, concretament el matí del dia 30 de setembre del 2005, va tenir lloc la presentació de la proposta d'ingrés formulada per l'ACIB i en finalitzar l'assemblea el Secretari General de la IML-WA va comunicar a la delegació catalana que la proposta havia estat acceptada a tràmit i que a partir d'aquell moment calia continuar el procés reglamentari previst per aconseguir la incorporació a la IML-WA com a membre de ple dret i per a incloure la CIB al calendari de la IML, els tràmits seguits a partir d'aquell moment han estat:

2006.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos delegats de la IML-WA, els quals van emetre un informe favorable sobre la caminada i la seva organització; malgrat això, i per motius no gens clars, l'ingrés de l'ACIB a la IML no va ser aprovat en l'assemblea d'aquell any a Vancouver (USA) a la qual va assistir un delegació de Barcelona composta per dos membres de la ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i por una membre de l'Institut Barcelona Esports -Laura Peña-. La decisió sobre la proposta quedà posposada fins a l'assemblea de l'any següent.

2007.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos nous delegats de la IML-WA, els quals van emetre un nou informe favorable de la caminada i de la seva organització. Aquest informe va ser presentat a l'assemblea anual de la IML-WA celebrada a Arenzano (Itàlia) els dies 6 i 7 de setembre, a la qual van assistir una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i per dos membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona - Gabriel Arranz i Laura Peña.  
En el decurs de l'assemblea es va aprovar la proposta d'alta i l'ACIB va passar a ser membre de ple dret de la IML-WA i la Caminada Internacional de Barcelona ja es va incorporar al calendari de la IML des del 2007.

CALENDARI DE CAMINADES PREVIST

Regió europea

Localitat Pais  2015
Gibona          Israel               20 i 21 de mars
Boras Suècia 27 i 28 de maig
Blankenberge Bèlgica 02 i 03 de maig
Wellingborough   Gran Bretanya 09 i 10 de maig
Chantonnay França 14 - 17 de maig
Berna-Belp Suïssa 16 i 17 de maig
Diekirch Luxemburg 30 i 31 de maig
Viborg Dinamarca 27 i 28 de juny
Castlebar Irlanda 02 - 05 de juliol
Nimega Holanda 21 - 24 de juliol
Jurbarkas Lituània 01 i 02 d'agost
Vaasa   Finlàndia 07 - 09 d'agost
Verdal Noruega 29 i 30 d'agost
Arenzano Itàlia 12 i 13 de setembre
Seefeld Àustria 18 - 20 de setembre
Brno Txequia 26 i 27 de setembre
Fulda Alemanya 03 i 04 d'octubre
Barcelona Catalunya  07 i 08 de novembre

Regió Pan Pacífic
 Localitat   Pais  2015
 Rotorua Nova Zelanda  14 i 15 de mars
 Canberra Austràlia 28 i 29 de mars
Yatsushiro City Japó 08 - 10 de maig
Dailan Xina 16 i 17 de maig
Pequín Xina 19 i 20 de setembre
Arlington USA 17 i 18 d'octubre
Won - Ju Corea 24 i 25 d'octubre
Higashimatsuyama  Japó 01 - 03 de novembre
Taipei Xina 14 i 15 de novembre
Jogjakarta
Indonèsia 21 i 22 de novembre

Per a més informació sobre les caminades que actualment configuren el calendari de la IML-WA es pot consultar el web:http://www.imlwalking.org