International Marching Leage - Walking Association

IML La International Marching League - Walking Association (IML-WA) és una organització que confecciona i coordina un calendari anual de caminades (IML) que s'efectuen a diferents països del món; aquestes caminades tenen una sèrie de característiques en comú i uns nivells de qualitat definits, tot amb la finalitat de difondre entre la ciutadania els beneficis saludables que comporta el caminar.
La organització de la IML preveu, en el cas d'Europa, que solament hi hagi reconeguda una caminada per cada estat.
    
L'Associació Caminada Internacional de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, en el 2003 van iniciar les gestions necessàries perquè l'ACIB entrés a formar part de la IML-WA i perquè la Caminada Internacional de Barcelona s'incorporés al calendari de la IML-WA i, d'aquesta manera, potenciar la seva difusió per tot el món.

Després de complir amb els requeriment establerts, l'ACIB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el mes de juny del 2005 va trametre la seva proposta d'ingrés al Secretari General de la IML-WA per tal que fos inclosa a l'ordre del dia de l'assemblea anual d'aqueixa organització.

La IML-WA va cursar una invitació a l'ACIB per presentar la seva proposta oficialment a l'assemblea anual del 2005 que es va celebrar els dies 29 i 30 de setembre a Fulda (Alemanya). A aquesta assemblea assistí una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB – Enric Francès i Josep M. Jerez- i per tres membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona – Gabriel Arranz, Laura Peña i Joan García-.

En el decurs de l'assemblea, concretament el matí del dia 30 de setembre del 2005, va tenir lloc la presentació de la proposta d'ingrés formulada per l'ACIB i en finalitzar l'assemblea el Secretari General de la IML-WA va comunicar a la delegació catalana que la proposta havia estat acceptada a tràmit i que a partir d'aquell moment calia continuar el procés reglamentari previst per aconseguir la incorporació a la IML-WA com a membre de ple dret i per a incloure la CIB al calendari de la IML, els tràmits seguits a partir d'aquell moment han estat:

2006.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos delegats de la IML-WA, els quals van emetre un informe favorable sobre la caminada i la seva organització; malgrat això, i per motius no gens clars, l'ingrés de l'ACIB a la IML no va ser aprovat en l'assemblea d'aquell any a Vancouver (USA) a la qual va assistir un delegació de Barcelona composta per dos membres de la ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i por una membre de l'Institut Barcelona Esports -Laura Peña-. La decisió sobre la proposta quedà posposada fins a l'assemblea de l'any següent.

2007.- Assistència a la Caminada Internacional de Barcelona de dos nous delegats de la IML-WA, els quals van emetre un nou informe favorable de la caminada i de la seva organització. Aquest informe va ser presentat a l'assemblea anual de la IML-WA celebrada a Arenzano (Itàlia) els dies 6 i 7 de setembre, a la qual van assistir una delegació de Barcelona composta per dos membres de l'ACIB -Enric Francès i Josep M. Jerez- i per dos membres de l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona - Gabriel Arranz i Laura Peña.  
En el decurs de l'assemblea es va aprovar la proposta d'alta i l'ACIB va passar a ser membre de ple dret de la IML-WA i la Caminada Internacional de Barcelona ja es va incorporar al calendari de la IML des del 2007.

CALENDARI DE CAMINADES PREVIST

Regió europea

Localitat Pais 
2014 
2015
Gibona          Israel               04 i 05 d’abril 20 i 21 de mars
Boras Suècia 26 i 27 d’abri  
Blankenberge Bèlgica 03 i 04 de maig 02 i 03 de maig
Wellingborough   Gran Bretanya 10 i 11 de maig 09 i 10 de maig
Chantonnay França 29 de maig - 01 de juny 14 - 17 de maig
Berna-Belp Suïssa 17 i 18 de maig 16 i 17 de maig
Diekirch Luxemburg 14 i 15 de juny 30 i 31 de maig
Viborg Dinamarca 28 i 29 de juny 27 i 28 de juny
Castlebar Irlanda 03 - 06 de juliol  
Nimega Holanda 15 -18 de juliol 21 - 24 de juliol
Vaasa   Finlàndia 08 - 10 d'agost 07 - 09 d'agost
Verdal Noruega 30 i 31 d’agost 29 i 30 d'agost
Arenzano Itàlia 13 i 14 de setembre 12 i 13 de setembre
Seefeld Àustria 05 - 07 de setembre 18 - 20 de setembre
Brno Txequia 27 i 28 de setembre 26 i 27 de setembre
Fulda Alemanya 04 i 05 d’octubre 03 i 04 d'octubre
Barcelona Catalunya  11 i 12 d’octubre 17 i 18 d'octubre

Regió Pan Pacífic
 Localitat   País 
2014  
2015
 Rotorua Nova Zelanda  15 i 16 de març  
 Canberra Austràlia 29 i 30 de març 28 i 29 de mars
Yatsushiro City Japó 09 - 11 de maig 08 - 10 de maig
 Dailan Xina 17 i 18 de maig  
Pequín Xina 20 i 21 de setembre 19 i 20 de setembre
 Arlington USA 18 i 19 d’octubre 17 i 18 d'octubre
 Won - Ju Corea 25 i 26 d’octubre 24 i 25 d'octubre
 Higashimatsuyama  Japó 31 d’octubre - 02 novembre 01 - 03 de novembre
 Taipei Xina 08 i 09 de novembre  
Jogjakarta
Indonèsia 15 i 16 de novembre 21 i 22 de novembre

Per a més informació sobre les caminades que actualment configuren el calendari de la IML-WA es pot consultar el web:http://www.imlwalking.org