cib

CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA
15 i 16 d'octubre del 2016
catala
CAMINATA INTERNACIONAL DE BARCELONA
15 y 16 de Octubre de 2016
castella
INTERNATIONAL WALK OF BARCELONA
October 15th & 16th 2016
angles
asenexba