cib

CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA
11 i 12 d'octubre del 2014
catala
CAMINATA INTERNACIONAL DE BARCELONA
11 y 12 de Octubre de 2014
castella
INTERNATIONAL WALK OF BARCELONA
October 11th & 12th 2014
angles
asenexba