Skip to content

ALTA A LA LLISTA DE CORREUS

Nom (obligatori)

Primer Cognom (obligatori)

Segon Cognom (obligatori, si no en tens posar "NO EN TINC")

Adreça: carrer, Plaça, Avgda. etc. (obligatori)

Núm.

Pis

Porta

Esc.

C.P

Població (obligatori)

Telèfon

El teu email (obligatori)

Protecció de dades personals

D’acord amb la normativa de protecció de dades vigent us informem, i en signar aquest formulari consentiu, tot marcant caselles a l’efecte, que les vostres dades personals seran tractades per a les finalitats següents:

 Gestió de la inscripció i tramesa d’informació vinculada al cicle de caminades BARNATRESC

Les seves dades seran tractades per a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) i per l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, com a encarregats del tractament, per a la gestió pròpia de les entitats en aquest esdeveniment esportiu: gestionar, tramitar i administrar la participació (publicar les seves dades al llistat d’inscrits, així com el resultat; la fotografia i/o vídeo de participació; la realització d’enquestes, estadístiques i anàlisi de mercat i perfils de participants, i sempre sota les directrius del responsable del fitxer: l’AEEB.

Les seves dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.

Les dades es tractaran sobre la base del vostre consentiment. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment si és el cas, dirigint-vos al respon- sable del tractament de dades a l’adreça asenexba@euro-sender.com. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

El responsable del fitxer i del tractament d’aquestes dades és l'Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 0162), legitimada en base al vostre consentiment.

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

He llegit i comprès el que disposa el reglament de la UE i atorgo el meu consentiment per al tractament de les meves dades segons el que figura en aquest document.